Oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen työpaikka

Fiskars Group tarjoaa työnantajana tasavertaiset mahdollisuudet. Uskomme, että työntekijöidemme moninaisuus on tärkeää liiketoiminnan menestymiselle. Tuomitsemme kaikenlaisen rasismin ja syrjinnän. Kannustamme ilmoittamaan huolenaiheista ja tuemme työntekijöitä, jotka kokevat tulleensa väärinkohdelluiksi. ​

Me uskomme arvopohjaiseen johtamiseen. Autamme johtajiamme ja päälliköitämme luomaan ympäristön, jossa työntekijät tuntevat, että heitä arvostetaan, he ovat turvassa ja heitä kannustetaan tekemään parhaansa.

Yksilöiden mieltymykset ja taipumukset ovat erilaisia, myös oppimisen suhteen. Fiskars Group tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia opiskella: työskennellen tai mentorointiohjelmia ja kurssikokonaisuuksia suorittaen. Pyrimme tarjoamaan sisäisiä työmahdollisuuksia osaajillemme aina kun mahdollista ja tarjoamme mielekkäitä urapolkuja.

Henkilöstödatan perusteella voimme tunnistaa ja vaikuttaa eri työntekijäryhmien välisiin eroihin, esimerkiksi uralla etenemisen ja palkitsemisen suhteen.

Tarjoamme yhdessä luotetun palveluntarjoajan kanssa turvallisen ja anonyymin kanavan, jonka kautta työntekijämme voivat raportoida rikkomuksiin tai epäeettiseen käytökseen liittyvistä huolenaiheistaan, jos he eivät halua keskustella niistä suoraan esihenkilöidensä kanssa.