Yhteenveto covid-19-pandemian vaikutuksesta yhtiön toimintaan syyskuun 2021 loppuun mennessä.

Markkinatilanne
Markkinatilanne on ollut epävakaa koko pandemian ajan. Haastavinta aikaa oli maalis-huhtikuu 2020, jonka jälkeen tilanne on parantunut selvästi ja vakiintunut vuonna 2021, erityisesti vuoden kolmannella neljänneksellä. Koko pandemian ajan tilanne on vaihdellut merkittävästi kategorioittain ja markkinoittain. Yleisesti ottaen kuluttajien huomio on siirtynyt verkkokauppakanaviin rajoitustoimien ja myymälöiden sulkemisten seurauksena, ja tämä on vaikuttanut myös jälleenmyyjiin.

Vitan kategorioissa kysyntä on alkanut parantua vuoden 2020 lopulla ja vuonna 2021. Myymälöiden sulkemiset ovat kuitenkin vaikuttaneet tulokseen negatiivisesti. Lahjatavarat ovat liiketoiminnan tärkeä osa, joka ei vielä ole täysin palautunut sosiaalisen eristäytymisen ja tapaamisrajoitusten vaikutuksesta. Lisäksi matkailu- ja ravintola-alan asiakkaat (kuten hotellit, risteilyalukset ja lentoyhtiöt) ovat pitkälti keskeyttäneet investointinsa.

Terran ja Crean kategorioissa pandemia on vaikuttanut eri tavalla. Kysyntä on ollut vahvaa, koska ihmiset ovat viettäneet enemmän aikaa kotonaan. Erityisesti kuluttajien mielenkiinto puutarha- ja kastelukategorioihin on kasvanut. Nämä kategoriat eivät ole myöskään kärsineet myymälöiden sulkemisesta samassa määrin kuin Vita. Crea-segmentissä saksien ja ompelutuotteiden kysyntä on kasvanut ihmisten viettäessä enemmän aikaa kotonaan. Vuoden 2021 toisella ja kolmannella neljänneksellä kysynnän kasvu tasaantui sekä Terra- että Crea-segmentin osalta.

Väliaikaiset säästötoimet
Pandemian alkuvaiheissa ryhdyttiin nopeasti ennakoiviin toimiin covid-19-pandemian negatiivisten vaikutusten lievittämiseksi liiketoimintoihin eri puolilla maailmaa. Tilanteen kehittyessä vuonna 2020 toteutettiin laaja-alaisia kustannussäästöjä. Useimmat toimenpiteet aloitettiin vuoden 2020 toisella neljänneksellä, ja ne näkyivät taloudellisessa tuloksessa toisesta vuosineljänneksestä lähtien. Vuonna 2021 näillä toimenpiteillä on ollut vain vähäinen vaikutus kannattavuuteen.

Omat myymälät
Yhtiö joutui sulkemaan myymälöitä väliaikaisesti pandemian vuoksi, Aasian ja Tyynenmeren alueella jo tammikuusta 2020 alkaen. Myymälöiden sulkemiset ja uudelleen avaamiset vaihtelivat maittain ja jopa paikkakunnittain. Sulkemiset olivat huipussaan huhtikuussa 2020, jolloin merkittävä osa yhtiön myymälöistä oli kiinni. Sen jälkeen myymälöiden sulkemisten määrä on ollut alhaisemmalla tasolla. Vuoden 2021 kolmannen neljänneksen lopussa enää joitakin myymälöitä oli suljettuna.

Toimitusketju
Pandemia on vaikuttanut useimpiin yhtiön omiin tuotantoyksiköihin. Pandemian aikana osa on ollut väliaikaisesti suljettuina tuotannon sopeuttamiseksi heikentyneeseen kysyntään, toisissa taas tuotantomääriä on lisätty. Kaikissa yksiköissä toteutettiin määräysten mukaisia uusia järjestelyjä työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Vahva kysyntä ja globaalien logistiikkaketjujen haasteet ovat aiheuttaneet paineita toimitusketjulle, erityisesti vuonna 2021. Näistä haasteista huolimatta yhtiö on onnistunut palvelemaan asiakkaitaan. Toimitusvarmuus on ollut Fiskarsille kilpailuvaltti.

Taloudellinen asema
Fiskars Groupin maksuvalmius pysyi vahvana vuonna 2021. Toimenpiteisiin maksuvalmiuden turvaamiseksi lyhytaikaisin lainoin ryhdyttiin viipymättä vuoden 2020 ensimmäisellä kvartaalilla. Vahvan kassavirran ansiosta loput näistä lainoista maksettiin takaisin vuoden 2021 toisella neljänneksellä.

Covid-19-pandemian aikana Fiskars Group on tarkasti seurannut ja arvioinut myyntisaamisiin liittyviä luottoriskejä. Nykyinen odotettavissa olevien luottotappioiden varausmalli perustuu myyntisaamisten ikäjakaumaan. Luottotappiovaraus kasvaa myyntisaamisten vanhentumisen myötä, joten mallia sovellettaessa vanhempaan myyntisaamiseen liittyvä suurentunut luottoriski johtaa suurempaan luottotappiovaraukseen. Mallia mukautetaan tulevaisuuteen katsovalla tiedolla. Luottotappioiden määrä on pysynyt historiallisesti normaalilla tasolla vuonna 2021. Myyntisaamisten luottoriskejä ja luottotappiovarauksia analysoitiin raportointikauden lopussa, ja johtopäätöksenä todettiin, että varauksia on tehty riittävästi.

Päivitetty 15.11.2021