Näkymät vuodelle 2021

13.10. Fiskars nostaa vuoden 2021 näkymiään

Vuonna 2021 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen EBITAn olevan 160-170 milj. euroa. Ohjeistuksen nostoon on vaikuttanut yhtiön odotettua parempi taloudellinen kehitys vuoden kolmannella neljänneksellä, erityisesti neljänneksen loppua kohti. Keskeinen tekijä on se, että Fiskars on tähän asti onnistunut lieventämään globaaleissa toimitusketjuissa nähtyjä ongelmia, mitkä aiemmin on kerrottu merkittävinä riskeinä koko vuoden taloudelliselle kehitykselle.

23.6. Fiskars nostaa vuoden 2021 näkymiään

Fiskars nostaa vuoden 2021 näkymiään toisen vuosineljänneksen vahvan kehityksen siivittämänä. Yhtiö odottaa nyt, että vuonna 2021 konsernin vertailukelpoinen EBITA on 140-160 milj. euroa.

19.4. Fiskars nostaa vuoden 2021 näkymiään

Fiskars nostaa vuoden 2021 näkymiään, sillä yhtiön arvion mukaan vuoden ensimmäisen neljänneksen vahva kehitys on jatkumassa. Yhtiö odottaa nyt, että vuonna 2021 konsernin vertailukelpoinen EBITA on 130-145 milj. euroa.

24.3. Fiskarsin nostaa vuoden 2021 näkymiään vahvan alkuvuoden johdosta

Fiskarsin koko vuoden 2021 näkymät ovat parantuneet odotettua myönteisemmän tuloskehityksen johdosta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiö odottaa nyt, että vuonna 2021 konsernin vertailukelpoinen EBITA jää alle vuoden 2020 tason, mutta ylittää 120 milj. euroa.

Tilinpäätöstiedote 2020

Vuonna 2021 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen EBITAn jäävän alle vuoden 2020 tason, mutta ylittävän 110 milj. euroa.

Näkyvyys pysyy heikkona Covid-19-pandemiasta johtuen. Pandemia vaikuttaa perustavanlaatuisesti kuluttajien elämään, ja vaikuttaa esimerkiksi käytettävissä oleviin tuloihin, ostovalintoihin ja kuluttajien käyttäytymiseen. Nämä voivat tuoda sekä haasteita että mahdollisuuksia Fiskars Groupille. Merkittävä osa säästötoimenpiteistä vuonna 2020 oli väliaikaisia ja kohdistui esimerkiksi markkinointiin. Kestävä liiketoiminta ei mahdollista yhtä mittaviin väliaikaisiin kustannussäästöihin tähtääviä toimenpiteitä pidempikestoisesti. Lisäksi käynnissä olevien Uudelleenjärjestely- ja Muutosohjelmien hyödyt toteutuvat täysimääräisesti vuonna 2022. Tarkempi läpikäynti mahdollisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä löytyy tämän tilinpäätöstiedotteen Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät –osiosta.

Näkymät vuodelle 2020

Näkymät vuodelle 2020 palautettiin 13.10.2020

Vuonna 2020 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuodesta 2019.
 

Näkymät vuodelle 2020 peruttu 19.3.2020

Fiskars Oyj Abp on perunut 5.2.2020 antamansa näkymät vuodelle 2020. Covid-19 pandemian leviämisen takia on epätodennäköistä, että vertailukelpoinen EBITA kasvaa vuonna 2020. Koska tilanne muuttuu edelleen nopeasti, perusteltua arviota mahdollisista vaikutuksista koko vuoden 2020 osalta ei tällä hetkellä voida tehdä. Fiskars pyrkii täsmentämään näkymiään vuodelle 2020 sitten, kun vaikutuksia voidaan luotettavammin arvioida

Tilinpäätöstiedote 2019

Vuonna 2020 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuodesta 2019. Valuuttakurssien muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus vertailukelpoiseen EBITAan.

Fiskars Group jatkaa kasvupanostuksia ja keskittyy kannattavuuden parantamiseen käynnissä olevien uudelleenjärjestely- ja muutosohjelmien avulla. Ohjelmien odotetaan päättyvän vuoden 2021 loppuun mennessä. Tästä johtuen yhtiö ei anna arviota vertailukelpoisen liikevaihdon osalta vuodelle 2020.

Lisäksi useilla keskeisillä markkinoilla on epävarmuustekijöitä, kuten mahdolliset muutokset tuontitulleissa tai seuraukset koronaviruksen leviämisestä, jotka voivat vaikuttaa koko vuoden kehitykseen.

EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja, hankittuja ja myytyjä liiketoimintoja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Näkymät vuodelle 2019

16.10.2019 Fiskars alentaa vertailukelpoisen liikevaihdon ohjausta vuodelle 2019

Fiskars alentaa vertailukelpoisen liikevaihdon ohjaustaan vuodelle 2019. Fiskars odottaa nyt vertailukelpoisen liikevaihdon jäävän alle edellisvuoden tason. Aiemmin yhtiö odotti vertailukelpoisen liikevaihdon olevan viime vuoden tasolla. Fiskars odottaa edelleen, että vertailukelpoinen EBITA jää alle edellisvuoden tason.

Puolivuosikatsaus 2019

VERTAILUKELPOISEN EBITAN NÄKYMÄT VUODELLE 2019 PÄIVITETTY (17.5.2019)
Vuonna 2019 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon olevan viime vuoden tasolla ja vertailukelpoisen EBITAn jäävän alle edellisvuoden tason.

Näkymiin vaikuttavat yhtiön kasvupanostukset, joiden odotetaan luovan kestävää arvoa pitkällä tähtäimellä. Lisäksi toimintaympäristön muutoksessa on edelleen merkittäviä riskejä, esim. Brexit ja mahdolliset uudet korotukset USA:n tullitariffeihin. Näiden riskien epäsuotuisalla kehityksellä voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen EBITAan. Myös valuuttakurssien muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus vertailukelpoiseen EBITAan.

Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien sekä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta. EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja, hankittuja ja myytyjä liiketoimintoja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

17.5.2019 Fiskars alentaa vertailukelpoisen EBITAn ohjausta vuodelle 2019, ohjaus vertailukelpoisen liikevaihdon osalta ennallaan

Fiskars Oyj Abp alentaa vertailukelpoisen EBITAn ohjausta koko vuodelle 2019. Fiskars arvioi nyt vertailukelpoisen EBITAn jäävän alle edellisvuoden tason. Aiemmin yhtiö odotti vertailukelpoisen liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn olevan viime vuoden tasolla.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019

Vuonna 2019 Fiskars Group odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn olevan viime vuoden tasolla. Näkymiin vaikuttavat yhtiön kasvupanostukset, joiden odotetaan luovan kestävää arvoa pitkällä aikavälillä. Lisäksi  toimintaympäristön muutoksessa on merkittäviä riskejä, kuten esim. Brexit ja USA:n tullitariffit. Näiden riskien epäsuotuisalla kehityksellä voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen EBITAan. Myös  valuuttakurssien muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus vertailukelpoiseen EBITAan.

Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien sekä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta. EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja, hankittuja ja myytyjä liiketoimintoja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Tilinpäätöstiedote 2018

Vuonna 2019 Fiskars Group odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn olevan viime vuoden tasolla.

Näkymiin vaikuttavat yhtiön kasvupanostukset, joiden odotetaan luovan kestävää arvoa pitkällä tähtäimellä. Lisäksi toimintaympäristön muutoksessa on merkittäviä riskejä, esim. Brexit ja USA:n tullitariffit. Näiden riskien epäsuotuisalla kehityksellä voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen EBITAan. Myös valuuttakurssien muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus vertailukelpoiseen EBITAan.

Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien sekä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta. EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja, hankittuja ja myytyjä liiketoimintoja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Näkymät vuodelle 2018

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2018

Vuonna 2018 Fiskars odottaa konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon jäävän hieman edellisvuodesta ja vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuoteen 2017 verrattuna. Vuoden viimeinen neljännes on merkittävä sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta.

Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien sekä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta. EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja, hankittuja ja myytyjä liiketoimintoja sekä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

18.7.2018 Fiskars alentaa liikevaihto-ohjaustaan vuodelle 2018, ohjaus EBITA:n osalta ennallaan

Fiskars alentaa vertailukelpoisen liikevaihdon ohjaustaan koko vuodelle 2018. Fiskars arvioi nyt vertailukelpoisen liikevaihdon jäävän hieman edellisvuodesta, kun aiemmin Fiskars odotti vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan vuodesta 2017. Fiskars odottaa edelleen vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuodesta 2017.

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2018

Näkymät vuodelle 2018 ennallaan:
Vuonna 2018 Fiskars arvioi konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuoteen 2017 verrattuna.

Tilinpäätöstiedote 2017

Vuonna 2018 Fiskars arvioi konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuoteen 2017 verrattuna.

Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssien sekä ostettujen ja myytyjen liiketoimintojen vaikutusta. EBITAn vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät eivät sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai varauksia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja, hankittuja ja myytyjä liiketoimintoja eivätkä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Näkymät vuodelle 2017

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2017

Näkymät vuodelle 2017 tarkentuneet: Fiskars arvioi liikevaihdon, vuonna 2016 myydyt liiketoiminnot pois lukien (2016: 1 180 milj. euroa) sekä vertailukelpoisen EBITA:n (2016: 107 milj. euroa) kasvavan edellisvuoteen verrattuna. Mikäli USA:n dollarin heikkeneminen jatkuu loppuvuoden aikana, saattaa liikevaihto ilman vuonna 2016 myytyjä liiketoimintoja pysyä edellisen vuoden tasolla USA:n dollariin liittyvän translaatiovaikutuksen vuoksi. Fiskars arvioi konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan edellisvuoteen verrattuna.

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2017

Näkymät vuodelle 2017 ennallaan: Fiskars arvioi konsernin liikevaihdon, vuonna 2016 myydyt liiketoiminnot pois lukien (2016: 1 180 milj. euroa) ja vertailukelpoisen EBITA:n (2016: 107 milj. euroa) kasvavan edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoinen EBITA ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia, integraatioon liittyviä kuluja eikä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Fiskars toimii globaaleilla markkinoilla ja merkittävä osuus liiketoiminnasta on Yhdysvalloissa. Valuutan muuntoriskeillä voi olla olennainen vaikutus raportoituihin taloudellisiin lukuihin. Viimeinen vuosineljännes on tärkeä sekä liikevaihdon että kannattavuuden kannalta.

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää sijoituksia, joita käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina, minkä johdosta ne kasvattavat Fiskarsin rahoituserien ja verojen ja siten nettotuloksen ja osakekohtaisen tuloksen volatiliteettia.

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2017

Fiskars arvioi konsernin liikevaihdon, vuonna 2016 myydyt liiketoiminnot pois lukien (2016: 1 180 milj. euroa) ja vertailukelpoisen EBITA:n (2016: 107 milj. euroa) kasvavan edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoinen EBITA ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia, integraatioon liittyviä kuluja eikä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Fiskars toimii globaaleilla markkinoilla ja merkittävä osuus liiketoiminnasta on Yhdysvalloissa. Valuutan muuntoriskeillä voi olla olennainen vaikutus raportoituihin taloudellisiin lukuihin. Viimeinen vuosineljännes on tärkeä sekä liikevaihdon että kannattavuuden kannalta.

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää sijoituksia, joita käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina, minkä johdosta ne kasvattavat Fiskarsin rahoituserien ja verojen ja siten nettotuloksen ja osakekohtaisen tuloksen volatiliteettia.

Tilinpäätöstiedote 2016

Fiskars arvioi konsernin liikevaihdon, pois lukien myytyjen liiketoimintojen liikevaihdon vuonna 2016 (2016: 1 180 milj. euroa) ja oikaistun EBITA:n (2016: 107 milj. euroa) kasvavan edellisvuoteen verrattuna.

Fiskars toimii globaaleilla markkinoilla ja merkittävä osuus liiketoiminnasta on Yhdysvalloissa. Valuutan translaatioriskeillä voi olla olennainen vaikutus raportoituihin taloudellisiin lukuihin. Viimeinen vuosineljännes on tärkeä sekä liikevaihdon että oikaistun liiketuloksen kannalta. Oikaistu EBITA ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia, integraatioon liittyviä kuluja eikä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää sijoituksia, joita käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina, minkä johdosta ne kasvattavat Fiskarsin rahoituserien ja siten nettotuloksen ja osakekohtaisen tuloksen volatiliteettia.

Näkymät vuodelle 2016

Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2016

Fiskars odottaa konsernin vuoden 2016 liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvavan edellisvuodesta huolimatta liiketoimintojen myynneistä, epävarman taloustilanteen jatkumisesta erityisesti joillakin Fiskarsin päämarkkinoilla ja epäsuotuisien valuuttakurssien johdosta kasvavista kustannuksista vuoden 2016 aikana.

Valtaosan liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvusta odotetaan tulevan hankitusta English & Crystal Living -liiketoiminnasta, joka on nyt osa Fiskarsia koko vuoden 2016. Kausiluonteisuuden vuoksi suurin osa Living-liiketoiminnan liiketuloksesta toteutuu vuoden toisella vuosipuoliskolla, kun taas myytyjen liiketoimintojen osalta koko tulos toteutui vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Fiskars jatkaa keskittymistään ydinliiketoimintoihinsa, panostaa brändien kehittämiseen ja innovatiivisten uusien tuotteiden tuomiseen markkinoille tavoitteenaan kannattavan kasvun kiihdyttäminen.

Oikaistu liiketulos ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja eikä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää sijoituksia, joita käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina, minkä johdosta ne kasvattavat Fiskarsin rahoituserien ja siten nettotuloksen ja osakekohtaisen tuloksen volatiliteettia.

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2016

Fiskars odottaa konsernin vuoden 2016 liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvavan edellisvuodesta huolimatta liiketoimintojen myynneistä, epävarman taloustilanteen jatkumisesta erityisesti joillakin Fiskarsin päämarkkinoilla ja epäsuotuisien valuuttakurssien johdosta kasvavista kustannuksista vuoden 2016 aikana.

Valtaosan liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvusta odotetaan tulevan hankitusta English & Crystal Living-liiketoiminnasta, joka on nyt osa Fiskarsia koko vuoden 2016. Kausiluonteisuuden vuoksi suurin osa Living-liiketoiminnan liiketuloksesta toteutuu vuoden toisella vuosipuoliskolla, kun taas myytyjen liiketoimintojen osalta koko tulos toteutui vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Fiskars jatkaa keskittymistään ydinliiketoimintoihinsa, panostaa brändien kehittämiseen ja innovatiivisten uusien tuotteiden tuomiseen markkinoille tavoitteenaan kannattavan kasvun kiihdyttäminen. Oikaistu liiketulos ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia, integraatiotoimiin liittyviä kuluja eikä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää sijoituksia, joita käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina, minkä johdosta ne kasvattavat Fiskarsin rahoituserien ja siten nettotuloksen ja osakekohtaisen tuloksen volatiliteettia.

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2016

Fiskars odottaa konsernin vuoden 2016 liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvavan edellisvuodesta huolimatta myydyistä liiketoiminnoista, epävarman taloustilanteen jatkumisesta erityisesti joillakin Fiskarsin päämarkkinoilla ja epäsuotuisien valuuttakurssien johdosta kasvavista kustannuksista vuoden 2016 aikana.

Valtaosan liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvusta odotetaan tulevan hankitusta English & Crystal Living -liiketoiminnasta, joka on nyt osa Fiskarsia koko vuoden 2016. Fiskars jatkaa kasvun hakemista kohdistetuilla investoinneilla brändeihin ja tuotekehitykseen sekä keskittymällä entistä vahvemmin ydinliiketoimintoihinsa. Oikaistu liiketulos ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia, integraatioon liittyviä kuluja eikä liiketoimintojen myyntien tulosvaikutusta.

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää sijoituksia, joita käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina, minkä johdosta ne kasvattavat Fiskarsin rahoituserien ja siten nettotuloksen ja osakekohtaisen tuloksen volatiliteettia.

Tilinpäätöstiedote 2015

Fiskars odottaa konsernin liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvavan vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna, huolimatta myydyistä liiketoiminnoista, epävarman taloustilanteen jatkumisesta erityisesti joillakin yhtiön päämarkkinoilla ja epäsuotuisten valuuttakurssien johdosta kasvavista kustannuksista vuoden 2016 aikana. Valtaosan liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen kasvusta odotetaan tulevan hankitusta English & Crystal Living (WWRD) -liiketoiminnasta, joka on nyt osa Fiskarsia koko vuoden 2016. Fiskars jatkaa kasvun hakemista kohdistetuilla investoinneilla brändeihin ja tuotekehitykseen sekä keskittymällä entistä vahvemmin ydinliiketoimintoihinsa. Oikaistu liiketulos ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai integraatioon liittyviä kuluja.

Fiskarsin Muut-segmentti sisältää sijoituksia, joita käsitellään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina, minkä johdosta ne kasvattavat Fiskarsin rahoituserien ja siten nettotuloksen volatiliteettia.