Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi

Me välitämme työntekijöidemme hyvinvoinnista ja pyrimme varmistamaan, että kaikki osaavat suorittaa työtehtävänsä turvallisesti ja tehokkaasti. Työntekijöillämme on oikeus työskennellä joka päivä fyysisesti ja emotionaalisesti turvallisessa ympäristössä. Me pidämme huolta ihmisistä joiden kanssa työskentelemme.

Vain nolla onnettomuutta on riittävän vähän ja kannustamme kaikkia ottamaan vastuun sekä omasta että ympärillään olevien turvallisuudesta. Yksi yrityksemme arvoista on kasvaa myötätunnon avulla, ja se lähtee omista tiimeistämme.

Terveyden ja turvallisuuden edistäminen on myös olennainen osa hallintajärjestelmäämme, ja lähes kaikki toimipaikkamme noudattavat ISO 45001 -standardia. Aiomme laajentaa tämän standardin kaikkiin tuotantolaitoksiimme ja jakelukeskuksiimme.

Johtoryhmien on tarkistettava säännöllisesti, että terveys- ja turvallisuusasioihin osoitetut resurssit ovat riittävät ja terveyden ja turvallisuuden jatkuva parantaminen nivoutuu olennaiseksi osaksi kulttuuriamme.

Kaikilla työntekijöillä on milloin tahansa oikeus keskeyttää työskentely, jos he havaitsevat terveys- tai turvallisuusriskin. Ratkaisemme turvallisuusriskit viipymättä. Toimimme myös yhteistyössä ulkoisen palveluntarjoajan kanssa, jonka tarjoaman anonyymin ja turvallisen kanavan kautta kaikki työntekijämme voivat ilmoittaa huolenaiheista, rikkomuksista ja epäeettisestä käytöksestä, jos linjajohto ei käsittele niitä asianmukaisesti.   

Fiskars Groupin turvallisuusviikko

Järjestämme vuosittain eri teemoilla turvallisuuspäiviä, joiden tarkoitus on lisätä tietoisuutta ja jakaa eri toimipaikoissamme kehitettyjä parhaita käytäntöjä. Vuonna 2020 järjestetty kolmas globaali turvallisuuspäivämme piteni turvallisuusviikoksi, jonka teema oli ”Minä välitän: turvallisuus alkaa minusta!”. Viikon aikana pohdimme turvallisuuden merkitystä ja sitä, miten päätöksemme ja toimintamme vaikuttavat meihin ja työtovereihimme.

Jaoimme parhaita käytäntöjä, jotta oppisimme ja kehittyisimme yhdessä. Koronarajoituksista huolimatta osallistujia oli runsaasti, ja onnistui
Järjestämme vuosittain eri teemoilla turvallisuuspäiviä, joiden tarkoitus on lisätä tietoisuutta ja jakaa eri toimipaikoissamme kehitettyjä parhaita käytäntöjä. Vuonna 2020 järjestetty kolmas globaali turvallisuuspäivämme piteni turvallisuusviikoksi, jonka teema oli ”Minä välitän: turvallisuus alkaa minusta!”. Viikon aikana pohdimme turvallisuuden merkitystä ja sitä, miten päätöksemme ja toimintamme vaikuttavat meihin ja työtovereihimme.

Jaoimme parhaita käytäntöjä, jotta oppisimme ja kehittyisimme yhdessä. Koronarajoituksista huolimatta osallistujia oli runsaasti, ja onnistuimme lisäämään merkittävästi turvallisuushavaintojen määrää. Turvallisuusviikon ansiosta turvallisuushavaintoja tuotiin esiin aiempaa useammin: vuonna 2020 raportoitiin kaikkiaan 7 690 (2019: 6 470) havaintoa. Tämä on meille tärkeä tapa edistää turvallisuutta työpaikalla. Kaikki havainnot tallennetaan ja turvallisuusriskejä vähennetään käytännön toimin.
Näytä enemmän Näytä vähemmän