Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi

Me välitämme työntekijöidemme hyvinvoinnista ja pyrimme varmistamaan, että kaikki osaavat suorittaa työtehtävänsä turvallisesti ja tehokkaasti. Työntekijöillämme on oikeus työskennellä joka päivä fyysisesti ja emotionaalisesti turvallisessa ympäristössä. Me pidämme huolta ihmisistä joiden kanssa työskentelemme.

Vain nolla onnettomuutta on riittävän vähän ja kannustamme kaikkia ottamaan vastuun sekä omasta että ympärillään olevien turvallisuudesta. Yksi yrityksemme arvoista on kasvaa myötätunnon avulla, ja se lähtee omista tiimeistämme.

Terveyden ja turvallisuuden edistäminen on myös olennainen osa hallintajärjestelmäämme, ja lähes kaikki toimipaikkamme noudattavat ISO 45001 -standardia. Aiomme laajentaa tämän standardin kaikkiin tuotantolaitoksiimme ja jakelukeskuksiimme.

Johtoryhmien on tarkistettava säännöllisesti, että terveys- ja turvallisuusasioihin osoitetut resurssit ovat riittävät ja terveyden ja turvallisuuden jatkuva parantaminen nivoutuu olennaiseksi osaksi kulttuuriamme.

Kaikilla työntekijöillä on milloin tahansa oikeus keskeyttää työskentely, jos he havaitsevat terveys- tai turvallisuusriskin. Ratkaisemme turvallisuusriskit viipymättä. Toimimme myös yhteistyössä ulkoisen palveluntarjoajan kanssa, jonka tarjoaman anonyymin ja turvallisen kanavan kautta kaikki työntekijämme voivat ilmoittaa huolenaiheista, rikkomuksista ja epäeettisestä käytöksestä, jos linjajohto ei käsittele niitä asianmukaisesti.   

Fiskars Groupin turvallisuusviikko

Vuonna 2021 järjestimme neljännen turvallisuusviikon kaikissa lokaatioissamme teemalla ”Minä välitän: yhdessä turvallisuuden puolesta!” Turvallisuusviikko on meille tärkeä tapa edistää työturvallisuutta ja saada jokainen työntekijä mukaan ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä.

Järjestimme inspiroivaa toimintaa toimipisteidemme turvallisuuden sekä työntekijöidemme turvallisuustaitojen ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Keskityimme erityisesti tähän viimeiseen kohtaan, sillä elimme edelleen COVID-19-pandemiamääräysten mukaisesti. Turvallisuusviikko lisäsi myös turvallisuushavainto
Vuonna 2021 järjestimme neljännen turvallisuusviikon kaikissa lokaatioissamme teemalla ”Minä välitän: yhdessä turvallisuuden puolesta!” Turvallisuusviikko on meille tärkeä tapa edistää työturvallisuutta ja saada jokainen työntekijä mukaan ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä.

Järjestimme inspiroivaa toimintaa toimipisteidemme turvallisuuden sekä työntekijöidemme turvallisuustaitojen ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Keskityimme erityisesti tähän viimeiseen kohtaan, sillä elimme edelleen COVID-19-pandemiamääräysten mukaisesti. Turvallisuusviikko lisäsi myös turvallisuushavaintojen raportointia, ja tuotantoyksiköistämme ja jakelukeskuksistamme raportoitujen turvallisuushavaintojen kokonaismäärä vuonna 2021 oli 10 846 (7 690), mikä tarkoittaa 41 % kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä on meille tärkeä tapa edistää työturvallisuutta ja kaikki nämä havainnot kirjataan ja ryhdytään toimiin vaarojen vähentämiseksi.
Näytä enemmän Näytä vähemmän