Vastuullinen vedenkäyttö

Olemme sitoutuneet vesivarojen vastuulliseen ja kestävään käyttöön. Tuotantolaitostemme vedentarve vaihtelee valmistettavien tuotteiden ja teknisten ratkaisujen mukaan. Valvomme vedenkulutustamme tarkasti ja jokaisella tuotantolaitoksella on kunnianhimoiset vedensäästötavoitteet, jotta vettä ei mene hukkaan.

Säästämme vettä

Olemme sitoutuneet minimoimaan ja optimoimaan vedenkulutuksen toiminnassamme. Etenkin paljon vettä kuluttavilla tuotantolaitoksillamme on korkeat tavoitteet vesivarantojen säästämiseksi.

Tuotannossamme vettä tarvitaan lähinnä jäähdytykseen, lämmitykseen ja pesemiseen. Tuotantolaitostemme vedentarve vaihtelee sen mukaan, millaisia tuotteita valmistetaan ja mitä teknisiä ratkaisuja käytetään.  

Vedenkulutuksen vähentämiseksi kierrätämme vettä aina kun mahdollista. Lopuksi kierrätetty vesi käsitellään kaikkien sääntelyvaatimusten mukaisesti ja hävitetään turvallisesti. Meillä ei ole toimintaa vesivarojen kuormitusalueilla. Pyrimme varmistamaan kaikin tavoin, ettei vedenkäyttömme vaikuta negatiivisesti yhteisöihin ja ympäristöihin, joissa toimimme.  

CASE

Vastuullinen vedenkäyttö tuotantolaitoksissamme

Vedenkäyttö vaihtelee tuotantolaitoksittain lopputuotteista sekä käytettävissä olevista teknologisista ratkaisuista johtuen. Tuotantolaitoksemme ja jakelukeskuksemme seuraavat vedenkäyttöään tarkasti ja raportoivat siitä.

Käytämme vettä pääasiassa jäähdytykseen, lämmitykseen ja pesemiseen. Käytetty vesi kierrätetään toimipaikoillamme aina kun mahdollista vedenoton minimoimiseksi. Esimerkiksi Indonesiassa sijaitseva tuotantoyksikkömme PT Doulton pystyi vähentämään pohjaveden käyttöä 8 % vuonna 2021, edelliseen vuoteen verrattuna.