Vastuullinen vedenkäyttö

Olemme sitoutuneet vesivarojen vastuulliseen ja kestävään käyttöön. Tuotantolaitostemme vedentarve vaihtelee valmistettavien tuotteiden ja teknisten ratkaisujen mukaan. Valvomme vedenkulutustamme tarkasti ja jokaisella tuotantolaitoksella on kunnianhimoiset vedensäästötavoitteet, jotta vettä ei mene hukkaan.

Säästämme vettä

Olemme sitoutuneet minimoimaan ja optimoimaan vedenkulutuksen toiminnassamme. Etenkin paljon vettä kuluttavilla tuotantolaitoksillamme on korkeat tavoitteet vesivarantojen säästämiseksi.

Tuotannossamme vettä tarvitaan lähinnä jäähdytykseen, lämmitykseen ja pesemiseen. Tuotantolaitostemme vedentarve vaihtelee sen mukaan, millaisia tuotteita valmistetaan ja mitä teknisiä ratkaisuja käytetään.  

Vedenkulutuksen vähentämiseksi kierrätämme vettä aina kun mahdollista. Lopuksi kierrätetty vesi käsitellään kaikkien sääntelyvaatimusten mukaisesti ja hävitetään turvallisesti. Meillä ei ole toimintaa vesivarojen kuormitusalueilla. Pyrimme varmistamaan kaikin tavoin, ettei vedenkäyttömme vaikuta negatiivisesti yhteisöihin ja ympäristöihin, joissa toimimme.  

CASE

Vastuullinen vedenkäyttö tuotantolaitoksissamme

Tuotantolaitoksemme ja jakelukeskuksemme seuraavat vedenkäyttöään tarkasti ja raportoivat siitä. Vuonna 2020 vähensimme kulutustamme useilla vedenkäyttöä tehostavilla hankkeilla.

Esimerkiksi Slovenian Rogaškassa sijaitseva tuotantolaitoksemme muutti jäähdytysjärjestelmänsä teknisiä ratkaisuja niin, että vedentarve laski. Sorsakosken tuotantolaitoksemme puolestaan onnistui kulutuksen vähentämisessä tehostamalla tuotteiden puhdistusprosesseja.