Ihmisoikeudet

Arvoketjumme eri osissa on paljon tilaisuuksia vaikuttaa myönteisesti ihmisten elämään. Me emme tingi ihmisoikeuksista, vaan kunnioitamme ja puolustamme oikeuksia kaikessa toiminnassamme ja odotamme samaa muilta.

Noudatamme YK:n Global Compactia (UNGC:tä), jonka mukaisesti olemme sitoutunut vähentämään ihmisoikeuksiin liittyviä riskejä. Torjumme aktiivisesti korruptiota ja lahjontaa. Olemme selvittäneet puutteita, riskejä ja mahdollisuuksia ihmisoikeuksien due diligence -menettelyn kehittämiseksi. Arviointi tehtiin yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n suuntaviivojen mukaisesti. 

Fiskars Groupin toimintaohjeissa (Code of Conduct) on kuvattu yksityiskohtaisesti, miten harjoitamme liiketoimintaa eettisellä tavalla. Järjestämme kaikille työntekijöillemme säännöllisesti koulutuksia liittyen ihmisoikeuksiin, kuten työoloihin, työntekijöiden oikeuksiin, korruption ja lahjonnan torjuntaan sekä työturvallisuuteen.  

Edellytämme, että toimittajillamme ja kumppaneillamme on samat arvot ja tiukat eettiset normit kuin meilläkin. Niiden on noudatettava Fiskars Groupin toimittajien toimintaohjeita (Supplier Code of Conduct) voidakseen harjoittaa liiketoimintaa kanssamme.