Energiatehokkuus

Vähennämme energiankulutusta valvomalla energiankäyttöä ja hyödyntämällä uusia innovaatioita aina kun mahdollista. Seuraamme tuotantolaitostemme ja jakelukeskustemme energiatehokkuutta jatkuvasti ja teemme parannuksia yhdessä toimittajiemme kanssa.

Etsimme tapoja parantaa energiatehokkuutta ja otamme käyttöön vähähiilisiä ja hiilineutraaleja energianlähteitä. Mittaamme toimiemme vaikutusta koko arvoketjumme kautta ja pyrimme kumppaniemme ja toimittajiemme kanssa minimoimaan hiilidioksidipäästömme. Vuonna 2020 säästimme 627 tonnia hiilidioksidia erilaisten energiansäästö-ja päästövähennystoimien ansiosta. Esimerkiksi Iittalan lasitehdas säästi maakaasua ja minimoi päästöt optimoimalla polttimensa.

Vuodesta 2018 lähtien olemme säästäneet yhteensä 15 177 MWh sähköä. Esimerkiksi Gerberin tuotantolaitos Oregonin Portlandissa Yhdysvalloissa otti käyttöönsä Portlandin Energy Trustin strategisen energianhallintajärjestelmän. Järjestelmä tarjoaa energiansäästötyökaluja ja -koulutusta, minkä avulla voidaan säästää sähköä sekä parantaa energiatehokkuutta. Iittalan lasitehdas taas säästää maakaasua hyödyntämällä lasin valmistuksessa syntyvää hukkalasia uusien tuotteiden valmistamisessa. Lisäksi säästämme energiaa pienillä teoilla, kuten vaihtamalla toimipisteiden valaistusta LED-valoihin.