Energiatehokkuus

Vähennämme energiankulutusta valvomalla energiankäyttöä ja hyödyntämällä uusia innovaatioita aina kun mahdollista. Seuraamme tuotantolaitostemme ja jakelukeskustemme energiatehokkuutta jatkuvasti ja teemme parannuksia yhdessä toimittajiemme kanssa.

Etsimme tapoja parantaa energiatehokkuutta ja otamme käyttöön vähähiilisiä ja hiilineutraaleja energianlähteitä. Mittaamme toimiemme vaikutusta koko arvoketjumme kautta ja pyrimme kumppaniemme ja toimittajiemme kanssa minimoimaan hiilidioksidipäästömme. Vuonna 2021 säästimme 68 tonnia hiilidioksidia erilaisten energiansäästö-ja päästövähennystoimien ansiosta. Esimerkiksi tuotantoyksikkömme, Royal Copenhagen Thailand, on vaihtanut kompressorit, mikä säästää 158 MWh energiaa vuodessa ja 94 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi tuotantoyksikkömme, Royal Copenhagen Denmark, siirtyi vuoden 2021 lopussa käyttämään biokaasua maakaasusta, mikä säästää lähes 6 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä. Kaiken kaikkiaan olemme saavuttaneet 38 prosentin vähennyksen energiansäästötoimien ja uusiutuvaan energiaan tehtävien investointien ansiosta.