Toimittajien sitouttaminen

Ymmärrämme, ettei vastuumme rajoitu omiin tuotantolaitoksiimme ja jakelukeskuksiimme. Teemme aktiivista yhteistyötä toimittajiemme ja logistiikkakumppaneidemme kanssa, ja oman toimintamme lisäksi raportoimme myös kuljetusten ja liikematkustuksen päästöt.

Vuonna 2020 asetimme itsellemme tiedeperusteiset tavoitteet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Oman toimintamme valvonnan ja kehittämisen lisäksi olemme sitoutuneet varmistamaan, että vuoteen 2024 mennessä ostomääräisesti 60 % tavaran- ja palveluntoimittajistamme noudattaa toiminnassaan tiedeperusteisia tavoitteita.  

Raaka-aineiden, komponenttien ja valmiiden tuotteiden toimittajamme sitoutuvat asettamaan tiedeperusteiset tavoitteet vähintään scope 1- ja scope 2 -päästöilleen. Tarjoamme toimittajillemme koulutusta päästöjen vähentämiseksi ja tukea tiedeperusteisten tavoitteiden asettamisessa. Saimme CDP:ltä 2021 Supplier Engagement Leader -tunnustuksen. Tunnustus on myönnetty työstämme ilmastoriskien mittaamiseksi ja vähentämiseksi toimitusketjussamme. 

Oman toimintamme lisäksi raportoimme kuljetusten ja liikematkustuksen päästöt. Olemme keränneet päästötietoja suoraan kuljetuspalveluiden tarjoajilta vuodesta 2019 lähtien, ja pyrimme jatkuvasti optimoimaan kuljetusmallejamme.