Uusiutuva energia

Toimintamme vaatii energiaa. Onneksi vanhoille, paljon hiilidioksidipäästöjä tuottaville energialähteille on olemassa vaihtoehtoja. Olemme siirtymässä uusiutuvaan energiaan mahdollisuuksien mukaan koko arvoketjussamme. Etenemme kohti hiilineutraaliutta esimerkiksi aurinkoenergian avulla.

Etsimme aktiivisesti innovatiivisia uusia tapoja täyttää toimintamme energiatarpeet uusiutuvilla lähteillä.  

Vuonna 2020 vähensimme CO2e-päästöjä aurinkoenergian avulla 475 tonnilla ja säästimme 144:ää käyttämätöntä hiilitonnia vastaavan määrän. Esimerkiksi Wallin jakelukeskuksessamme Yhdysvaltain New Jerseyssä käytetään aurinkopaneeleita. Vuodesta 2017 lähtien ne ovat tuottaneet yli 6 300 MWh energiaa, eli CO2e-päästöjä on säästynyt noin 2 600 tonnia.