Uusiutuva energia

Toimintamme vaatii energiaa. Onneksi vanhoille, paljon hiilidioksidipäästöjä tuottaville energialähteille on olemassa vaihtoehtoja. Olemme siirtymässä uusiutuvaan energiaan mahdollisuuksien mukaan koko arvoketjussamme. Etenemme kohti hiilineutraaliutta esimerkiksi aurinkoenergian avulla.

Etsimme aktiivisesti innovatiivisia uusia tapoja täyttää toimintamme energiatarpeet uusiutuvilla lähteillä.  

Käytämme uusiutuvaa sähköä kaikissa tuotantoyksiköissämme ja jakelukeskuksissamme seitsemässä maassa (Tanska, Suomi, Irlanti, Norja, Puola, Slovenia ja Iso-Britannia). Vuonna 2021 ostimme yhteensä 224 TJ sertifioitua uusiutuvaa sähköä. Sertifioinnit varmistavat, että ostettu energia on tuotettu uusiutuvista lähteistä, kuten vesivoimasta, tuulivoimasta ja bioenergiasta. Yhteensä 71 % vuonna 2021 ostamastamme sähköstä oli uusiutuvaa. Etsimme aktiivisesti mahdollisuuksia laajentaa uusiutuvan energian hankintaa ja hyödyntämistä muillekin paikkakunnille. Asensimme vuonna 2021 aurinkopaneelit Hämeenlinnassa sijaitsevan jakelukeskuksemme jakeluhallin katolle. Lisäksi olemme asentaneet aurinkopaneeleja Royal Copenhagenin tuotantoyksikköömme Thaimaassa ja jakelukeskukseemme Wallissa, New Jerseyssä, Yhdysvalloissa. Fiskars-konsernissa tuotettiin aurinkovoimalla yhteensä 10 TJ sähköä maailmanlaajuisesti, mikä säästi 1 320 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä.