Biologisk mångfald

Vår verksamhet har ända sedan början varit beroende av naturen och naturresurser. Våra visionära designer har hämtat inspiration från naturen och vi har utvecklat banbrytande sätt att förvandla naturresurser till utsökta nya material. Det är vår skyldighet, och dessutom nödvändigt för vår framtid, att skydda miljön och bevara den biologiska mångfalden.

Minskningen av den rika mångfalden av olika livsformer – djur, växter och mikroorganismer – går allt snabbare världen över. Den här minskningen kan bli riskabel för alla människors hälsa och välmående.

Naturen har gett oss värdefulla resurser och hjälpt oss att hålla verksamheten i gång över åren. Vi har ett ansvar mot både tidigare och kommande generationer att göra allt vi kan för att skydda miljön och den biologiska mångfalden. Vi tar det här ansvaret på fullaste allvar i vårt arbete med att motverka slit-och-släng-kultur och utveckla hållbara sätt att använda, återanvända och återvinna råmaterial.

Vi har genomfört en preliminär utvärdering av de risker och möjligheter som den biologiska mångfalden innebär för vår verksamhet. Vi definierade vilken typ av ekosystemtjänster vi använder och utvärderade hur vi påverkar dem. Vi använder till exempel råmaterial och energi i vår produktion. Genom ett noggrant urval av råmaterial och en ökad energieffektivitet kan vi minimera de negativa effekterna. I framtiden kommer vi att fördjupa vår förståelse för vilken påverkan vår verksamhet har på den biologiska mångfalde och kartlägga de ekosystemtjänster som är viktiga för oss. 

Skogarna runt Fiskars Bruk

Fiskars Group äger cirka 14 000 hektar hållbart skött FSC™-certifierad (FSC C109750) och PEFC-certifierad (PEFC/02-21-18) skog i området runt Fiskars Bruk och på halvön Hangö udd i södra Finland. Både FSC- och PEFC-certifieringssystemen stöder ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk över hela världen.

Dessa skogar omfattar även Dagmarsparken – ett 40 hektar stort skogsområde som Fiskars Group 2017 donerade till dagens och kommande generationer besökare för att fira hundraårsminnet av Finlands självständighet. Det här naturskyddsområdet överläts till Forststyrelsen – den finska
Fiskars Group äger cirka 14 000 hektar hållbart skött FSC™-certifierad (FSC C109750) och PEFC-certifierad (PEFC/02-21-18) skog i området runt Fiskars Bruk och på halvön Hangö udd i södra Finland. Både FSC- och PEFC-certifieringssystemen stöder ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk över hela världen.

Dessa skogar omfattar även Dagmarsparken – ett 40 hektar stort skogsområde som Fiskars Group 2017 donerade till dagens och kommande generationer besökare för att fira hundraårsminnet av Finlands självständighet. Det här naturskyddsområdet överläts till Forststyrelsen – den finska statens naturskyddsmyndighet – för en hyra av en euro per år.

Ett hållbart skogsbruk är viktigt för oss och hjälper oss att underhålla vår skogsmark under kommande decennier.
Visa mera Visa mindre

Återställande av mangroveskog i Indonesien

Mangroveskogar har en betydande inverkan på koldioxidutsläppen genom sin förmåga att lagra stora mängder organiskt kol. De spelar dessutom en viktig roll som kolsänkor. De främjar även den biologiska mångfalden genom att tillhandahålla olika ekosystemtjänster som näringskretslopp, jordbildning, lekområden för fisk samt skydd mot kusterosion och påverkan från stormar.

Fiskars Groups porslinsfabrik i Indonesien har deltagit i arbetet med att hjälpa till att stoppa avskogningen genom att varje år sedan 2016 plantera mangroveskott i Indonesiens kustområden. 22 000 mangroveskott har
Mangroveskogar har en betydande inverkan på koldioxidutsläppen genom sin förmåga att lagra stora mängder organiskt kol. De spelar dessutom en viktig roll som kolsänkor. De främjar även den biologiska mångfalden genom att tillhandahålla olika ekosystemtjänster som näringskretslopp, jordbildning, lekområden för fisk samt skydd mot kusterosion och påverkan från stormar.

Fiskars Groups porslinsfabrik i Indonesien har deltagit i arbetet med att hjälpa till att stoppa avskogningen genom att varje år sedan 2016 plantera mangroveskott i Indonesiens kustområden. 22 000 mangroveskott har redan planterats ut under åren. Teamet har inte bara planterat skotten utan har sedan även följt och gynnat tillväxten av dessa mangroveplantor.
Visa mera Visa mindre