Vad

Välkommen till BRUK, Fiskars Groups innovationsenhet och drivkraft som för samman människor och intelligens för att utmana Fiskars Groups existerande affärsmodeller. Vi utvecklar djärva nya initiativ och tillväxtmöjligheter som berikar människors liv och på ett hållbart sätt driver vår bransch framåt.

Varför

Med rötter som går 370 år tillbaka i tiden så vet vi hur viktigt det är att inte bli för bekväma utan i stället sträva till att förbli relevanta i en föränderlig värld. Vi är här för att skapa nya koncept och tjänster som driver vår kärnverksamhet framåt eller till och med fundamentalt förändrar den.

Hur

BRUK är en kreativ, stödjande och resultatdriven miljö där nya idéer fritt får testas och förädlas men där bara de bästa av dem förverkligas. BRUK finns till för företag, start ups och talanger för att utforska hur ikoniska varumärken och människor som har en passion för det de gör tillsammans kan idea fram och utveckla koncept och projekt.

CIRKULÄRITET

Cirkulära vägar framåt

Fakta: våra naturresurser är ändliga. Om vi inte är försiktiga kan de saker som är nödvändiga för våra liv – till exempel rent vatten – ta slut. Ytterligare fakta: klimatet förändras. Om vi inte lyckas minska vår egen inverkan på vår planet blir den kanske obeboelig i framtiden. Ett sista och mycket viktigt faktum: vi kan skapa förändring. Cirkulär ekonomi handlar om att använda saker så många gånger och så länge som möjligt, och att se till att inget går till spillo. Det handlar inte bara om återvinning utan även om återanvändning, nya användningsområden, nytänkande och ompositionering. Fakta: våra naturresurser är ändliga. Om vi inte är försiktiga kan de saker som är nödvändiga för våra liv – till exempel rent vatten – ta slut. Ytterligare fakta: klimatet förändras. Om vi inte lyckas minska vår egen inverkan på vår planet blir den kanske obeboelig i framtiden. Ett sista och mycket viktigt faktum: vi kan skapa förändring. Cirkulär ekonomi handlar om att använda saker så många gånger och så länge som möjligt, och att se till att inget går till spillo. Det handlar inte bara om återvinning utan även om återanvändning, nya användningsområden, nytänkande och ompositionering. Om vi använder oss av naturresurser måste vi se till att dessa resurser aldrig någonsin förvandlas till avfall. När vi ser avfall måste vi fråga oss själva vad vi kan skapa med hjälp av det. Våra nya affärsmodeller och tjänster måste betjäna ett sant och långsiktigt ändamål. Innan vi påbörjar något nytt måste vi ta en omfattande titt på vad som redan finns tillgängligt. Kan någon annans avfall vara värdefullt för oss? Tänk tanken att vi inte skulle tillverka nya produkter utan i stället erbjuda kunderna en upplevelse utöver det vanliga med hjälp av de produkter som redan finns? Vi kanske borde tänka om fullständigt? Tänk om? BRUK har till uppgift att utforska den här frågan. Om och om igen.
Läs mera Visa mindre
CX

Från järnverk till blockkedjor – allt handlar om upplevelsen

Matlagning, trädgårdsskötsel, kreativt skapande och firande – vi har de rätta verktygen för alla dessa aktiviteter. Vi ger dig inte bara tillgång till verktyg utan även innovativa tjänster och århundraden av expertkunskaper vi vill dela med oss av till alla. Vi vill även försäkra oss om att vi vet hur vi ska kunna berätta för människor om allt vi har att erbjuda – i rätt tid och på rätt platser. Vi skulle väldigt gärna även förvandla våra interaktioner till en dialog för att veta vad vi ska göra härnäst. När vi talar om kundupplevelse menar vi mer än bara själva shoppingdelen – online el Matlagning, trädgårdsskötsel, kreativt skapande och firande – vi har de rätta verktygen för alla dessa aktiviteter. Vi ger dig inte bara tillgång till verktyg utan även innovativa tjänster och århundraden av expertkunskaper vi vill dela med oss av till alla. Vi vill även försäkra oss om att vi vet hur vi ska kunna berätta för människor om allt vi har att erbjuda – i rätt tid och på rätt platser. Vi skulle väldigt gärna även förvandla våra interaktioner till en dialog för att veta vad vi ska göra härnäst. När vi talar om kundupplevelse menar vi mer än bara själva shoppingdelen – online eller i fysiska butiker. För oss utgör en fantastisk kundupplevelse en del av vårt övergripande syfte – det handlar om att göra vardagen till något utöver det vanliga. Och att vardagen är olika för alla. Det viktigaste för oss är alltid pålitligheten, enkelheten och effektiviteten i den interaktion människor har med oss. Men eftersom vi vill erbjuda mer går vi från att erbjuda extraordinära produkter till att även erbjuda extraordinära tjänster. Nya tekniker gör det möjligt för oss att göra människors vardag till något utöver det vanliga. Det finns nya sätt att tänka kring våra affärsmodeller och nya möjligheter inom marknadsföringen. Det kan handla om allt från järnverk, blockkedjor och saxar till hanteringen av kundrelationer. Allt börjar som vanligt med den anda som har utgjort startpunkten hos oss under nästan fyra århundraden. Vi vill göra saker på ett sätt som höjer det upplevda värdet, skapar något nytt och förvandlar det ordinära till något extraordinärt – allt för att göra vardagen till något utöver det vanliga. Även om det innebär att vi måste bryta oss ur våra beprövade och betrodda lösningar för att skapa något nytt. Våra varumärken har dessutom en beprövad förmåga att återuppfinna både sig själva och interaktionen med kunderna. Några exempel på detta är knivarna från Gerber som från början endast utgjorde en julgåva till företagets kunder och Josiah Wedgwoods många revolutionerande marknadsföringsinnovationer, till exempel samarbetet med dåtidens influencers vid de europeiska kungahusen under 1700-talet. Det är samma pionjäranda som utgör kärnan i arbetet vid BRUK. Vart händer nu?
Läs mera Visa mindre

Ledtid i veckor

12

Nya Idéer/ handeras

176/ 78

Rasade upp projekt

3

Samarbete, gemensamt utforskande och skapande

Utforska framtiden tillsammans med oss! Hör gärna av dig till oss om du redan arbetar med cirkulära innovationer, nya tekniker eller banbrytande affärsmodeller. Investerare, startupföretag och akademiker – om ni brinner för att skapa förändring, hylla det vardagliga och växa genom medkänsla kan vi bli ett fantastiskt team. Kontaktinfo kan hittas under.

Lediga tjänster

Om du har en passionerad känsla för vardagen och söker efter nya sätt att göra den till något utöver det vanliga kan du hitta nya möjligheter bland våra lediga tjänster. Hör av dig!

Tomas Granlund

Fiskars Group
Kägeluddsvägen 10
PB 91, FI-02151 Esbo, Finland

Tel. +358 50 590 8986
tomas.granlund@fiskars.com

Nora Haatainen

Fiskars Group
Kägeluddsvägen 10
PB 91, FI-02151 Esbo, Finland

Tel. +358 40 586 2138
nora.haatainen@fiskars.com