En rättvis och jämställd arbetsplats

Fiskars Group erbjuder jämställda möjligheter som arbetsgivare. Vi anser att en arbetsstyrka med mångfald är ett måste för att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet. Vi fördömer alla former av rasism och diskriminering. Vi stöder och står upp för dem som vågar tala ut för att få rättvisa. ​

Vi tror på värderingsbaserat ledarskap. Vi stöder våra ledare och chefer i arbetet med att skapa en miljö där människor känner sig uppskattade och säkra, och inspireras att göra sitt bästa.

Människor lär sig saker på olika sätt. Vår utbildningsportfölj innehåller olika möjligheter att utbilda sig på arbetet, via mentorprogram och genom att delta i formella utbildningar. Vi tror på att främja interna talanger när detta är möjligt och att erbjuda våra medarbetare meningsfulla karriärvägar.

Vi övervakar våra HR-data för att identifiera och hantera skillnader mellan olika demografier avseende bland annat karriärutveckling och löner.

Vi samarbetar även med en fristående tjänstleverantör för att kunna erbjuda en säker och anonym kanal som ger medarbetarna möjlighet att rapportera oegentligheter och oetiskt uppförande i de fall de inte känner sig bekväma med att ta upp detta direkt med sina chefer.