För en koldioxidneutral framtid

Vi vidtar klimatåtgärder genom att minska vår påverkan enligt Parisavtalets 1,5-gradersmål. Vi omvandlar vår verksamhet till att bli koldioxidneutral.

Sustainability stamp

Vi är alla ansvariga för att hålla den globala uppvärmningen under det kritiska 1,5-gradersmålet. Vi på Fiskars Group agerar genom att omvandla vår verksamhet till att bli koldioxidneutral.

Klimatförändringarna påverkar alla regioner och verksamheter över hela jorden. Effekterna drabbar dessutom underrepresenterade och underpriviligierade områden och grupper extra hårt. Kampen mot klimatförändringen är allas ansvar och vi är redo att ta hand om vår del. Såväl globalt som lokalt i de samhällen där vi är verksamma.

Vi uppskattar samarbete. Vi anslöt oss under 2020 till FN:s Business Ambition-initiativ för 1,5-gradersmålet. Business Ambition-initiativet för 1,5-gradersmålet är en viktig uppmaning från en global koalition av FN-organ, bransch- och industriledare i samarbete med Race to Zero-kampanjen om att vidta åtgärder.

De flesta av utsläppen i vår värdekedja uppstår i samband med tillverkningen av inköpta varor och tjänster. De övriga tydliga källorna utgörs av uppströms transporter och distribution samt medarbetarnas arbetspendling och affärsresor. Vi övervakar aktivt vår energieffektivitet och våra utsläpp, och har ambitionen att bli koldioxidneutrala i framtiden.

Våra fokusområden och mål inför 2030

Minska utsläppen från den egna verksamheten genom att öka effektiviteten och investera i förnybar energi

  • Minska utsläppen av växthusgaser från den egna verksamheten (scope 1 och 2) med 60 procent beräknat från basåret 2017

Samarbeta med våra leverantörer och partner för att minska vår påverkan i vår värdekedja

  • Minska utsläppen av växthusgaser från uppströms transporter och distribution (scope 3) med 30 procent beräknat från basåret 2018
  • 60 procent av våra leverantörer av varor och tjänster, baserat på utgifter för inköp, kommer att ha vetenskapsbaserade mål 2024

Energieffektivitet

Vi genomförde under 2021 ett flertal energi- och utsläppsbesparande åtgärder som sammanlagt sparade 430 MWh energi. Vi förbättrar kontinuerligt energieffektiviteten vid våra tillverkningsenheter och distributionscenter. Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer där vi spårar energiförbrukningen och främjar nya energieffektiva arbetssätt.

Läs mer

Förnybar energi

Vi använder oss av alla praktiskt genomförbara möjligheter att växla till ren och förnybar energi. 2021 installerades solpaneler på taket till distributionshallen i Tavastehus i Finland. Solpaneler har också installerats i Royal Copenhagen-fabriken i Thailand samt i distributionscentret i Wall, New Jersey i USA.

Läs mer

Aktivt samarbete med leverantörerna

Vi har förbundit oss att se till att 60 procent av de varor och tjänster som köps in via våra partner under 2024 kommer att omfattas av våra vetenskapsbaserade mål. Vi samarbetar med våra leverantörer av råmaterial, delar och färdiga produkter för att ställa upp vetenskapsbaserade utsläppsmål. Vi erbjuder dessutom utbildningar i ämnen som rör minskningar av utsläpp för att hjälpa leverantörerna att själva ställa upp ytterligare vetenskapsbaserade mål.

Läs mer

Läs vår hållbarhetsrapport för 2021 för att få mer information om de åtaganden, mål och åtgärder som utgör grunderna i vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsrapport för 2021 (eng.)