Aktivt samarbete med leverantörerna

Vi inser att vårt ansvar inte är begränsat till våra egna tillverkningsenheter och distributionscenter. Vi har ett aktivt samarbete med leverantörer och logistikpartner och rapporterar inte bara om vår tillverkning och distribution, utan även om de utsläpp vår transportverksamhet och våra affärsresor ger upphov till.

Under 2020 ställde vi upp vetenskapsbaserade mål för att minska utsläppen av växthusgaser. Vi övervakar och förbättrar inte bara vår egen verksamhet. Vi har dessutom förbundit oss att se till att 60 procent av de varor och tjänster som köps in från våra leverantörer under 2024 kommer att omfattas av vetenskapsbaserade mål. För att kunna nå det här målet utbildar vi våra leverantörer i ämnen som rör utsläppsminskningar och stöder dem i arbetet med att ställa upp vetenskapsbaserade mål.

Vi samarbetar även med våra leverantörer av råmaterial, delar och färdiga produkter för att ställa upp vetenskapsbaserade utsläppsmål enligt lägst scope 1 och 2. Vi utbildar våra leverantörer i ämnen som rör utsläppsminskningar och stöder dem i arbetet med att ställa upp vetenskapsbaserade mål. Vi erkändes som 2021 Supplier Engagement Leader av CDP. Detta erkännande beviljades för våra ansträngningar att mäta och minska klimatrisker inom vår leverantörskedja.

Vi rapporterar inte bara om vår produktion och distribution, utan även om de utsläpp vår transportverksamhet och våra affärsresor ger upphov till. Vi har samlat in utsläppsdata direkt från leverantörerna av transporttjänster sedan 2019 och söker hela tiden aktivt efter möjligheter att optimera våra transportmodeller.