Energieffektivitet

Vi tror på att använda mindre energi genom att kontinuerligt övervaka vår energianvändning och använda innovativa nya lösningar överallt där detta är möjligt. Vi spårar energieffektiviteten vid våra tillverkningsenheter och distributionscenter kontinuerligt. Vi samarbetar dessutom med våra leverantörer för att implementera förbättringar överallt där det är möjligt.

Vi arbetar med att identifiera möjligheterna att öka energieffektiviteten och börja använda energikällor som har låga koldioxidutsläpp eller är koldioxidneutrala. Vi mäter vår påverkan i hela värdekedjan och samarbetar med våra partner och leverantörer för att minimera våra CO2-utsläpp. 

Våra energi- och utsläppsbesparande åtgärder gjorde det möjligt att spara 627 ton koldioxid under 2020. Vår tillverkningsenhet vid Iittala glasbruk optimerade till exempel sina brännare för att spara naturgas och minimera utsläppen. 

Vi har sedan 2018 sparat totalt 15 177 MWh. Många av våra anläggningar har installerat LED-belysning. Vår Gerber-tillverkningsenhet i Portland i Oregon implementerade Portlands energistiftelses strategiska energihanteringsprogram för att spara el och öka energieffektiviteten. Programmet tillhandahöll verktyg och utbildningar för att spara energi och teamet vid Gerber har redan implementerat flera av åtgärderna i programmet. Ett annat exempel är vår tillverkningsenhet vid Iittala glasbruk i Finland som kunde spara naturgas genom att återvinna sitt glasavfall.