Energieffektivitet

Vi tror på att använda mindre energi genom att kontinuerligt övervaka vår energianvändning och använda innovativa nya lösningar överallt där detta är möjligt. Vi spårar energieffektiviteten vid våra tillverkningsenheter och distributionscenter kontinuerligt. Vi samarbetar dessutom med våra leverantörer för att implementera förbättringar överallt där det är möjligt.

Vi arbetar med att identifiera möjligheterna att öka energieffektiviteten och börja använda energikällor som har låga koldioxidutsläpp eller är koldioxidneutrala. Vi mäter vår påverkan i hela värdekedjan och samarbetar med våra partner och leverantörer för att minimera våra CO2-utsläpp. 

Våra energi- och utsläppsbesparande åtgärder gjorde det möjligt att spara 68 ton koldioxid under 2021. Till exempel har vår tillverkningsenhet Royal Copenhagen Thailand bytt ut sina kompressorer, vilket sparar 158 MWh energi årligen och har resulterat i 94 ton sparade CO2-utsläpp. Dessutom gick vår tillverkningsenhet Royal Copenhagen Denmark över till biogas från naturgas i slutet av 2021, vilket sparade nästan 6 ton växthusgasutsläpp. Sammantaget har vi nått en minskning med 38 % som ett resultat av energibesparande åtgärder och investeringar i förnybar energi.