Förnybar energi

Vår verksamhet kräver energi. Det finns lyckligtvis alternativ till koldioxidtunga äldre energiresurser. Vi växlar till förnybar energi överallt där detta är möjligt i vår värdekedja. Solenergi hjälper oss till exempel att ta ytterligare ett steg mot koldioxidneutralitet.

Vi söker aktivt efter nya innovativa sätt att uppfylla energikraven för vår verksamhet med hjälp av förnybara energikällor.  

Vi använder förnybar el i alla våra tillverkningsenheter och distributionscenter i sju länder (Danmark, Finland, Irland, Norge, Polen, Slovenien och Storbritannien). År 2021 köpte vi totalt 224 TJ certifierad förnybar el. Certifikat verifierar att den köpta energin produceras från förnybara källor, såsom vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Totalt var 71 % av elen vi köpte 2021 från förnybara källor. Vi letar aktivt efter möjligheter att utöka inköp och utnyttjande av förnybar energi till andra orter. 2021 installerade vi solpaneler på taket till distributionshallen vid vårt distributionscenter i Tavastehus, Finland. Dessutom har vi installerat solpaneler på vår tillverkningsenhet i Royal Copenhagen i Thailand och på vårt distributionscenter i Wall, New Jersey, USA. Totalt producerades 10 TJ el med solenergi i hela Fiskarskoncernen, vilket sparade 1 320 ton av utsläppen av växthusgaser.