Förnybar energi

Vår verksamhet kräver energi. Det finns lyckligtvis alternativ till koldioxidtunga äldre energiresurser. Vi växlar till förnybar energi överallt där detta är möjligt i vår värdekedja. Solenergi hjälper oss till exempel att ta ytterligare ett steg mot koldioxidneutralitet.

Vi söker aktivt efter nya innovativa sätt att uppfylla energikraven för vår verksamhet med hjälp av förnybara energikällor.  

Vår användning av solenergi under 2020 gjorde det möjligt att minska våra utsläpp med motsvarande 475 ton koldioxidekvivalenter och spara motsvarande 144 ton kol. Vi har dessutom installerat solpaneler på vårt distributionscenter i Wall, New Jersey, USA. De har sedan 2017 genererat över 6 300 MWh energi, vilket har minskat våra utsläpp med motsvarande 2 600 ton koldioxidekvivalenter.