Hälsa, säkerhet och välmående

Vi engagerar oss i våra kollegers välmående för att försäkra oss om att alla vet hur de ska utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och effektivt sätt. Våra medarbetare har rätt till en fysiskt och känslomässigt säker arbetsmiljö – varje dag. Vi bryr oss om dem som arbetar med oss eller besöker oss.

Vi främjar en kultur helt utan skador och uppmuntrar alla att ta ansvar för både sin egen och kollegernas säkerhet. Ett av våra värden är att växa med medkänsla, och denna medkänsla startar i våra egna team. 

Hälsa och säkerhet utgör dessutom en integrerad del av vårt ledningssystem och nästan alla våra anläggningar uppfyller ISO 45001-standarden. Vi arbetar med en utökning för att se till att alla våra tillverknings- och distributionsanläggningar ska uppfylla den här standarden.  

Vi förväntar oss att ledningsgrupperna genomför regelbundna granskningar av hälso- och säkerhetsarbetet för att säkerställa att tillräckliga resurser finns tillgängliga samt för att göra kontinuerliga förbättringar av hälso- och säkerhetsarbetet till en integrerad del av vår kultur. 

Alla medarbetare har rätt att stoppa arbetet om de anser att en hälso- eller säkerhetsrisk har uppstått. Vi hanterar alla säkerhetsrisker omedelbart och utan dröjsmål. Vi samarbetar även med en fristående tjänstleverantör för att kunna erbjuda en anonym och säker kanal som ger medarbetarna möjlighet att lämna information om fel, oegentligheter och oetiskt uppförande som inte har hanterats på rätt sätt av linjeledningen.  

Fiskars Groups säkerhetsvecka

Vi anordnar årliga säkerhetsdagar med särskilda teman för att öka medvetenheten om säkerhet och dela beprövad praxis som har utarbetats vid våra olika anläggningar. Vår tredje globala säkerhetsdag 2020 utökades till en hel säkerhetsvecka med temat ”Jag bryr mig. Säkerhet börjar med mig!” Vi ägnade veckan åt att reflektera över vikten av säkerhet och vilken inverkan våra beslut och åtgärder får för oss själva och våra kolleger.

Vi delade även lösningar i form av beprövad praxis för att lära oss mer och växa tillsammans. Deltagandet var enastående trots alla säkerhetsrestriktion
Vi anordnar årliga säkerhetsdagar med särskilda teman för att öka medvetenheten om säkerhet och dela beprövad praxis som har utarbetats vid våra olika anläggningar. Vår tredje globala säkerhetsdag 2020 utökades till en hel säkerhetsvecka med temat ”Jag bryr mig. Säkerhet börjar med mig!” Vi ägnade veckan åt att reflektera över vikten av säkerhet och vilken inverkan våra beslut och åtgärder får för oss själva och våra kolleger.

Vi delade även lösningar i form av beprövad praxis för att lära oss mer och växa tillsammans. Deltagandet var enastående trots alla säkerhetsrestriktioner till följd av covid-19 och vi lyckades öka rapporteringen av säkerhetsobservationer kraftigt. Säkerhetsveckan ledde dessutom till en ökad rapportering av säkerhetsobservationer, vilka uppgick till sammanlagt 7 690 (2019: 6 470) dokumenterade observationer under 2020. Det här är ett viktigt sätt för oss att främja säkerheten i arbetet eftersom samtliga observationer registreras och åtgärder vidtas för att minska riskerna.
Visa mera Visa mindre