Göra vardagen extraordinär

Vi gör vardagen extraordinär. Vi skapar positiva upplevelser för våra intressenter, främjar en inkluderande kultur och förstår att innovation kräver olika perspektiv.

Vi är enade bakom och drivs av vårt gemensamma syfte: nyskapande design för att göra vardagen extraordinär. Vi förstår det unika med vardagen och vårt ansvar som både arbetsgivare och medlem i de samhällen vi är verksamma i. Vi är engagerade i att bygga en inkluderande, rättvis och öppen arbetsmiljö där alla blir hörda och deras särart respekteras. 

Vi vet att när våra medarbetare känner sig inkluderade och har en känsla av samhörighet kan vi driva innovation och växa som bolag. Genom att mäta hur våra medarbetare i Fiskars Group upplever inkludering kan vi se till att vi är på rätt väg och vidta effektfulla åtgärder. 

Vårt mål: Känsla av inklusion inom topp 10 % av globala högpresterande företag* 

För närvarande är det globala riktmärket förmedarbetarnas känsla av inklusion 80, och vårt baslinjevärde för kontorsanställda är 72. Baslinjen mättes i maj 2023 och nästa engagemangsundersökning är planerad till oktober. 

* Nuvarande benchmark: 80 (Q2/2023). Benchmarkpoängen uppdateras var sjätte månad med de senaste uppgifterna och kan ändras beroende på hur det globala benchmarket utvecklas. 

Göra vardagen extraordinär

– Vi har förbundit oss till FN:s initiativ för företagsansvar Global Compact (UNGC) och till att minska riskerna för mänskliga rättigheter. Vi har också förbundit oss att följa Internationella arbetsorganisationens (ILO) centrala konventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
– Vi för en aktiv och öppen dialog med våra intressenter och stöder lokala samhällen. 2022 investerade vi 1 394 000 euro i lokala samhällen.
– Vi övervakar våra medarbetares engagemang och välbefinnande med våra medarbetarenkäter Our Voice och vidtar åtgärder när vi upptäcker svagheter.
– Vi har förbundit oss till FN:s initiativ för företagsansvar Global Compact (UNGC) och till att minska riskerna för mänskliga rättigheter. Vi har också förbundit oss att följa Internationella arbetsorganisationens (ILO) centrala konventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
– Vi för en aktiv och öppen dialog med våra intressenter och stöder lokala samhällen. 2022 investerade vi 1 394 000 euro i lokala samhällen.
– Vi övervakar våra medarbetares engagemang och välbefinnande med våra medarbetarenkäter Our Voice och vidtar åtgärder när vi upptäcker svagheter.
– Vi ordnar utbildningar i jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter. Vi utvecklar också nätverk för våra anställda, till exempel HBTQ+-gruppen och Kvinnor och arbetslivet-gruppen.
Visa mera Visa mindre

Mänskliga rättigheter

Vi respekterar och försvarar mänskliga rättigheter i hela vår verksamhet och förväntar oss att andra gör detsamma.
Vi följer FN:s initiativ Global Compact (UNGC) och har därmed förbundit oss att minska risker gällande mänskliga rättigheter och skadliga metoder. Vi bekämpar aktivt korruption och mutor. Vi håller också på att utveckla och följa en due diligence-process för att bättre kunna bedöma vår praxis för mänskliga rättigheter och dess effektivitet.
Fiskars Groups uppförandekod (Code of Conduct) beskriver i detalj hur vi bedriver vår verksamhet på ett etiskt sätt. Vi erbjude
Vi respekterar och försvarar mänskliga rättigheter i hela vår verksamhet och förväntar oss att andra gör detsamma.
Vi följer FN:s initiativ Global Compact (UNGC) och har därmed förbundit oss att minska risker gällande mänskliga rättigheter och skadliga metoder. Vi bekämpar aktivt korruption och mutor. Vi håller också på att utveckla och följa en due diligence-process för att bättre kunna bedöma vår praxis för mänskliga rättigheter och dess effektivitet.
Fiskars Groups uppförandekod (Code of Conduct) beskriver i detalj hur vi bedriver vår verksamhet på ett etiskt sätt. Vi erbjuder regelbunden utbildning för alla våra anställda i frågor som rör mänskliga rättigheter, till exempel arbetsförhållanden, arbetstagares rättigheter, förhindrande av korruption och mutor, och arbetarskydd.
Vi förväntar oss att våra leverantörer och samarbetspartner arbetar enligt samma värderingar och höga etiska standarder som vi gör. De måste följa Fiskars Groups uppförandekod för leverantörer (Fiskars Group Supplier Code of Conduct) för att kunna samarbeta med oss.
Visa mera Visa mindre

En jämställd och inkluderande arbetsplats

Våra värderingar vägleder oss i vårt dagliga beslutsfattande. Vi förstår att ett engagemang i mångfald och inkluderande kräver en ständig vilja att lyssna, diskutera och utveckla vårt arbete. Vi är fast beslutna att göra vår kultur genuint inbjudande och inkluderande, samtidigt som vi aktivt bekämpar fördomar i vår verksamhet och i de samhällen där vi verkar.
Vi har bland annat ordnat utbildningar för våra anställda tillsammans med Inklusiiv ry, en förening som skapar och delar information om mångfald, jämlikhet och inkluderande. Vi utvecklar också nätverk för våra anställda, till exemp
Våra värderingar vägleder oss i vårt dagliga beslutsfattande. Vi förstår att ett engagemang i mångfald och inkluderande kräver en ständig vilja att lyssna, diskutera och utveckla vårt arbete. Vi är fast beslutna att göra vår kultur genuint inbjudande och inkluderande, samtidigt som vi aktivt bekämpar fördomar i vår verksamhet och i de samhällen där vi verkar.
Vi har bland annat ordnat utbildningar för våra anställda tillsammans med Inklusiiv ry, en förening som skapar och delar information om mångfald, jämlikhet och inkluderande. Vi utvecklar också nätverk för våra anställda, till exempel HBTQ+-gruppen och Kvinnor och arbetslivet-gruppen.
Visa mera Visa mindre

Kärl för ungdomar på väg mot självständighet

Vårt långvariga samarbete med SOS Barnbyar hjälper ungdomar som tar de första stegen mot självständighet. Vi har stött SOS Barnbyar i flera år och donerat en uppsättning kärl och köksredskap till ungdomar som flyttar från barnbyar till ett eget hem. Varje ung person som flyttar in i ett eget hem får köksredskap och kärl av hög kvalitet för att göra vardagen i det nya hemmet smidigare.
Vi stöder också SOS Barnbyar varje år genom en insamling i våra butiker och genom att donera redskap till exempelvis trädgårdsprojekt.

Vi donerar överskottsprodukter till välgörenhet

Vi försöker att tillverka bara den mängd produkter som behövs, men ibland blir det lite över. Det är viktigt för oss att inget av det vi tillverkar hamnar på soptippen, så vi donerar överblivna produkter till välgörenhet. Vi försöker prioritera de svagaste grupperna i våra donationer, till exempel utsatta barn och unga.
I USA doneras regelbundet skolmaterial till skolor och andra välgörenhetsorganisationer som arbetar med utsatta barn. Vårt amerikanska Vi försöker att tillverka bara den mängd produkter som behövs, men ibland blir det lite över. Det är viktigt för oss att inget av det v
Vi försöker att tillverka bara den mängd produkter som behövs, men ibland blir det lite över. Det är viktigt för oss att inget av det vi tillverkar hamnar på soptippen, så vi donerar överblivna produkter till välgörenhet. Vi försöker prioritera de svagaste grupperna i våra donationer, till exempel utsatta barn och unga.
I USA doneras regelbundet skolmaterial till skolor och andra välgörenhetsorganisationer som arbetar med utsatta barn. Vårt amerikanska Vi försöker att tillverka bara den mängd produkter som behövs, men ibland blir det lite över. Det är viktigt för oss att inget av det vi tillverkar hamnar på soptippen, så vi donerar överblivna produkter till välgörenhet. Vi försöker prioritera de svagaste grupperna i våra donationer, till exempel utsatta barn och unga.
I USA doneras regelbundet skolmaterial till skolor och andra välgörenhetsorganisationer som arbetar med utsatta barn. Vårt amerikanska huvudkvarter i Middleton, Wisconsin samarbetade med Goodman Community Center och donerade hundratals barnsaxar till centrets insamling inför skolstarten. Våra anställda ställde även upp som frivilliga för att fylla barnens skolväskor.
Visa mera Visa mindre

Fiskars Group stöder Unicefs arbete i Ukraina

Våren 2022 donerade vi tillsammans med våra varumärken 180 000 euro till Unicefs katastrofhjälp för att hjälpa ukrainska barn och familjer i Ukraina och dess grannländer. Unicef tillhandahåller livsviktiga hälsovårdstjänster, tillgång till rent vatten, kritiska stöd- och skyddstjänster och ger barn och unga möjlighet att fortsätta sin skolgång. Organisationen ger också psykosocialt stöd till barn och vårdnadshavare som är traumatiserade av kriget.
Utöver donationen organiserade vi en insamling för vår personal och lovade att dubbla insamlingens resultat. Vår personalinsamling gav 25 380
Våren 2022 donerade vi tillsammans med våra varumärken 180 000 euro till Unicefs katastrofhjälp för att hjälpa ukrainska barn och familjer i Ukraina och dess grannländer. Unicef tillhandahåller livsviktiga hälsovårdstjänster, tillgång till rent vatten, kritiska stöd- och skyddstjänster och ger barn och unga möjlighet att fortsätta sin skolgång. Organisationen ger också psykosocialt stöd till barn och vårdnadshavare som är traumatiserade av kriget.
Utöver donationen organiserade vi en insamling för vår personal och lovade att dubbla insamlingens resultat. Vår personalinsamling gav 25 380 euro och tack vare löftet om att dubbla resultatet donerade vi samma belopp som företag till Unicefs arbete.

Sommaren 2022 fortsatte vi vår insamling och samlade in pengar till Unicef genom vår utmaning Get Active! Vår motionsutmaning uppmuntrade våra anställda att ta hand om sin hälsa och motionera regelbundet. Som incitament donerade vi 0,20 euro för varje kilometer till Unicefs arbete i Ukraina. Över 250 anställda från hela världen deltog i utmaningen och i slutet av juli hade vi samlat in 15 000 euro till Unicef.
Visa mera Visa mindre

Hälsa och säkerhet

Våra anställda har rätt att arbeta i en säker miljö varje dag.

Vårt mål är att inga olyckor ska inträffa. Vi uppmanar alla att ta ansvar både för sin egen och andras säkerhet. Främjande av hälsa och säkerhet är också en viktig del av vårt ledningssystem, och de flesta av våra verksamhetsställen följer standarden ISO 45001. Vi kommer att utvidga den här standarden till alla våra produktionsanläggningar och distributionscentraler.

Ledningsgrupperna ska regelbundet kontrollera att de resurser som avsätts för hälsa och säkerhet är tillräckliga och att kontinuerlig förbättring av hälsa och säkerhet är en väsentlig del av vår kultur.

Alla arbetstagare har rätt att när som helst avbryta arbetet om de upptäcker en hälso- eller säkerhetsrisk. Vi löser säkerhetsrisker utan dröjsmål. Vi samarbetar också med en extern tjänsteleverantör som erbjuder en anonym och säker kanal för alla våra anställda att rapportera orosmoment, missförhållanden och oetiskt beteende om de inte hanteras på lämpligt sätt av linjechefen.

Vårt mål: Vårt mål: Inga olyckor som leder till frånvaro.

Hälsa och säkerhet

– Majoriteten av Fiskars Groups verksamhetsställen följer standarden ISO 45001. Vi planerar att utvidga standarden till alla våra produktionsanläggningar och distributionscentraler.
– Vi granskar regelbundet våra leverantörer. 2022 genomförde vi 88 hållbarhetsgranskningar av leverantörer.
– Vi ordnar en årlig säkerhetsvecka för att främja säkerheten på arbetsplatserna och involvera alla anställda i att förebygga riskfyllda situationer.
– Vi erbjuder en säker och anonym kanal för våra anställda och våra leverantörer att rapportera om missförhållanden och oetiskt beteende.
– Majoriteten av Fiskars Groups verksamhetsställen följer standarden ISO 45001. Vi planerar att utvidga standarden till alla våra produktionsanläggningar och distributionscentraler.
– Vi granskar regelbundet våra leverantörer. 2022 genomförde vi 88 hållbarhetsgranskningar av leverantörer.
– Vi ordnar en årlig säkerhetsvecka för att främja säkerheten på arbetsplatserna och involvera alla anställda i att förebygga riskfyllda situationer.
– Vi erbjuder en säker och anonym kanal för våra anställda och våra leverantörer att rapportera om missförhållanden och oetiskt beteende.
Visa mera Visa mindre

Säkerhetsvecka 2022

Vi ordnade i september 2022 vår årliga säkerhetsvecka med temat “Jag bryr mig. Tillbaka till grunderna för säkerhet”. Säkerhetsveckan är för oss ett viktigt sätt att främja säkerheten på arbetsplatsen och engagera varje anställd i att förebygga risker. Under veckan ordnades aktiviteter med säkerhetstema för alla anställda på fabrikerna, distributionscentralerna, butikerna och kontoren. Säkerhetsveckan påminde också alla om att rapportera även små säkerhetsobservationer; som ett resultat mottogs under veckan nästan 1 000 säkerhetsobservationer från bolagets verksamhetsställen runtom i världen.

Läs vår hållbarhetsrapport för 2022 för att få mer information om de åtaganden, mål och åtgärder som utgör grunderna i vårt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsrapport för 2022 (eng.)