Årsredovisningar och delårsrapporter

Årsredovisningsarkiv

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2006

Årsredovisning 2005

Årsredovisning 2004

Årsredovisning 2003

Årsredovisning 2002

Årsredovisning 2001

Årsredovisning 2000

Årsredovisning 1999

Årsredovisning 1997

Årsredovisning 1997

Årsredovisning 1996

Årsredovisning 1995

Årsredovisning 1994

Årsredovisning 1993

Årsredovisning 1992

Årsredovisning 1991

Årsredovisning 1990

Årsredovisning 1989

Årsredovisning 1988

Årsredovisning 1987

Årsredovisning 1986

Årsredovisning 1985

Årsredovisning 1984

Årsredovisning 1983

Årsredovisning 1982

Årsredovisning 1981

Årsredovisning 1980

Årsredovisning 1979

Årsredovisning 1978

Årsredovisning 1977

Årsredovisning 1976

Årsredovisning 1975

Årsredovisning 1974

Årsredovisning 1973

Årsredovisning 1972

Årsredovisning 1971

Årsredovisning 1970

Årsredovisning 1969

Årsredovisning 1968