Ansvarsfull vattenanvändning

Vi arbetar hängivet för att använda vatten på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Våra tillverkningsanläggningar har olika vattenbehov beroende på vilka produkter de tillverkar och vilka tekniska lösningar som används. Vi övervakar vår vattenanvändning noggrant och har ställt upp anläggningsspecifika mål för att försäkra oss om att vi inte slösar med vatten.

Sparar vatten

Vi arbetar hängivet för att minimera och optimera vattenanvändningen i vår verksamhet. Vi har framförallt ställt upp mycket tydliga mål för att försäkra oss om att spara maximalt med vatten vid våra vattenintensiva tillverkningsanläggningar.

Vatten används främst för kylning, uppvärmning och rengöring i vår tillverkning. Hur stora vattenmängder som behövs varierar mellan våra tillverkningsanläggningar, beroende på vilka produkter vi tillverkar där och vilka tekniska lösningar som används.  

Vi försöker i möjligaste mån minimera vår vattenförbrukning genom att återanvända vatten. Det använda vattnet renas för att uppfylla alla lokala krav innan det släpps ut i avloppsnätet. Vi bedriver inte verksamhet i områden med vattenbrist. Vi vidtar alltid alla tänkbara åtgärder för att försäkra oss om att vår vattenanvändning inte har en negativ inverkan på de samhällen och miljöer där vi bedriver verksamhet.  

CASE

Ansvarsfull vattenanvändning i våra tillverkningsenheter

Våra tillverkningsenheter och distributionscenter mäter och rapporterar noggrant sin vattenförbrukning. Under 2020 genomförde vi ett flertal vatteneffektivitetsprojekt för att minska vår vattenförbrukning.

Tillverkningsenheten i Rogaška i Slovenien genomförde till exempel tekniska förändringar av sitt kylsystem för att minska sin vattenanvändning. Vår tillverkningsenhet i Sorsakoski i Finland förbättrade effektiviteten i processen för rengöring av produkter, vilket minskade enhetens vattenanvändning.