Eliminering av avfall

Vi utforskar hela tiden nya, hållbara material för att öka cirkulariteten hos våra produkter och för att minimera vårt avfall. Möjligheten att använda återvunna eller förnybara material utan att behöva kompromissa med kvaliteten eller designen ger oss inspirerande nya vägar in i framtiden.

Vår målsättning är att hela tiden minska den mängd avfall vi genererar. Vi återanvänder och återvinner material i så hög omfattning som möjligt. Våra tillverkningsenheter och distributionscenter genomför detaljerade kartläggningar och mätningar av sitt avfall och undersöker kontinuerligt möjligheterna till förbättringar.  

De flesta av våra anläggningar har redan genomfört omfattande förändringar av sin avfallshantering. Vi har minskat mängden avfall som har skickats till deponi med 85 procent sedan 2017 (2021). I slutet av 2021 hade sju av Fiskars Groups 21 tillverkningsanläggningar och distributionscentralen uppnått målet om att inget avfall skulle skickas till deponi – nio år före målet för 2030.

Vårt porslinsavfall i Thailand används som råmaterial vid tillverkningen av eldfast tegel.

Vår porslinsfabrik i Thailand ingick partnerskap med en lokal tegelfabrik. Fabriken krossar avfall i form av underkänt och trasigt porslin och bearbetar det så att det kan användas som råmaterial vid tillverkningen av eldfast tegel.

Partnerskapet inledes 2018 och har lett till att mängden avfall som skickas till deponi har minskat med 360 ton varje år.

Det här samarbetet minskar inte bara mängden avfall utan stöder dessutom den lokala ekonomin. Det här fant
Vårt porslinsavfall i Thailand används som råmaterial vid tillverkningen av eldfast tegel.

Vår porslinsfabrik i Thailand ingick partnerskap med en lokal tegelfabrik. Fabriken krossar avfall i form av underkänt och trasigt porslin och bearbetar det så att det kan användas som råmaterial vid tillverkningen av eldfast tegel.

Partnerskapet inledes 2018 och har lett till att mängden avfall som skickas till deponi har minskat med 360 ton varje år.

Det här samarbetet minskar inte bara mängden avfall utan stöder dessutom den lokala ekonomin. Det här fantastiska exemplet på cirkulär ekonomi visar hur vårt avfall kan förvandlas till nya produkter och lokala jobb.
Visa mera Visa mindre