Vintagetjänst

Våra produkter är utformade för att användas och älskas från en generation till en annan.  Vår vintagetjänst ger kunderna tillgång till en säker och bekväm plattform för köpa och sälja begagnade kärl från Iittala, Arabia och Rörstrand. Tjänsten är tillgänglig i alla våra butiker i Finland och Sverige och kommer inom kort att utökas.

Vår vintagetjänst köper in och säljer begagnade kärl från Iittala, Arabia och Rörstrand och förlänger därigenom produkternas livslängd.  

Tjänsten ger konsumenterna en möjlighet att ge sina servisdelar nya hem. De kan ta med sig sina kärl och glas från Iittala, Arabia eller Rörstrand till våra butiker på utvalda marknader. Varje del utvärderas noggrant och de delar som inte godkänns för omförsäljning återvinns eller återanvänds i andra sammanhang.  

Vintagetjänsten har blivit mycket väl mottagen. Vi kommer under 2021 även att utöka tjänsten till alla våra butiker i Sverige och genomföra ett test i Danmark. 

Finland

Vintagetjänsten finns redan i samtliga Iittala-butiker i Finland. Kunderna kan köpa och sälja begagnade Iittala- och Arabia-produkter, och dessutom enkelt återvinna utslitna och trasiga glas och kärl av porslin. De delar som kan återvinnas används som råmaterial i byggbranschen. Porslin kan till exempel krossas till ett fint pulver som kan användas som råmaterial vid tillverkning av tegel. Glas kan å andra sidan användas för att tillverka isoleringsmaterial.

Vi spårar våra aktiviteters miljöpåverkan mycket noggrant. En utvärdering som gjordes i samarbete med Huvudstadsregionen
Vintagetjänsten finns redan i samtliga Iittala-butiker i Finland. Kunderna kan köpa och sälja begagnade Iittala- och Arabia-produkter, och dessutom enkelt återvinna utslitna och trasiga glas och kärl av porslin. De delar som kan återvinnas används som råmaterial i byggbranschen. Porslin kan till exempel krossas till ett fint pulver som kan användas som råmaterial vid tillverkning av tegel. Glas kan å andra sidan användas för att tillverka isoleringsmaterial.

Vi spårar våra aktiviteters miljöpåverkan mycket noggrant. En utvärdering som gjordes i samarbete med Huvudstadsregionens Återanvändningscentral AB i Helsingfors visade att de som köpte begagnade kärl via vår vintagetjänst i stället för att köpa nya produkter tillsammans sparade över 165 ton fasta naturresurser och 56 ton koldioxidutsläpp under 2020.

De vintageprodukter som såldes under 2021 sparade över 116 ton fasta naturresurser och över 39 ton koldioxidutsläpp. Utvärderingen genomfördes i samarbete med Huvudstadsregionens Återanvändningscentral AB i Helsingfors för att få en bättre förståelse för miljöbesparingar som uppstår när människor köper begagnade serviser i stället för nya.
Visa mera Visa mindre

Sverige

Vintagetjänsten lanserades 2020 i Sverige som ett pilotprojekt i fem av våra butiker. I det inledande stadiet köper och säljer vår svenska vintagetjänst begagnade glas och porslinstallrikar av god kvalitet från Iittala och Rörstrand. Vi hoppas att i framtiden även kunna hitta lokala partner som kan hjälpa oss att återvinna de glas och porslinsdelar som inte kan säljas vidare.