FISKARS ÄNDRAR UPPSKATTNINGEN AV SKOGSBESTÅNDET; NEDGÅNG AV VERKLIGA VÄRDET PÅ 3 MILJONER EURO

FISKARS ÄNDRAR UPPSKATTNINGEN AV SKOGSBESTÅNDET; NEDGÅNG AV VERKLIGA VÄRDET PÅ 3
MILJONER EURO                                  

Fiskarskoncernen ändrar sin uppskattning för värderingen av biologiska     
tillgångar (d.v.s. skogsbeståndet). I dag använder Fiskars en månads      
genomsnittliga rotpris för värdering av skogbeståndet till verkligt värde. Från 
detta övergår man till att använda sig av det genomsnittliga rotpriset under tre
år, vilket reflekterar skogsbeståndets stabila natur.              

På grund av förändringen minskar skogsbeståndets verkliga värde under året 2008 
med 3 miljoner euro, vilket kommer att synas i bokslutet för årets sista    
kvartal.                                    

Mer information:                                
Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn +358 9 6188 6222         
Ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn +358 9 6188 6231            


FISKARS OYJ ABP                                 

Kari Kauniskangas                                
verkställande direktör                             

Fiskars grundades 1649 och är idag en ledande leverantör av brandade      
konsumentvaror. Affärsområdena är Garden, Homeware, Craft, Outdoor Recreation, 
Inha Bruk och Fastighetsgruppen. De främsta internationella varumärkena är   
Fiskars, Iittala, Gerber, Silva och Buster. Intresseföretaget Wärtsilä Oyj Abp 
är också en viktig del av koncernen. Fiskars affärssegmenten är Amerika, EMEA, 
Wärtsilä och Övriga. Fiskars Oyj Abp:s aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy.
År 2007 var Fiskarskoncernens omsättning 658 miljoner euro, rörelsevinsten 110 
miljoner euro och antalet anställda cirka 4 500 personer. www.fiskars.fi    

www.fiskars.fi