RÄTTELSE TILL FISKARS OYJ ABP:S BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

RÄTTELSE TILL FISKARS OYJ ABP:S BOLAGSSTÄMMOKALLELSE              

Det idag 14.2.2008 kl. 8.45 publicerade börsmeddelandet angav fel        
utbetalningsdag för dividenden för år 2007.                   

Fiskars Oyj Abp:s styrelse föreslår att dividenden för år 2007 utbetalas den 4 
april 2008.                                   


Leena Kahila-Bergh              Jutta Karlsson 
informationsdirektör             chefsjurist