Samhällsengagemang

Fiskars Group har under hela företagets historia utgjort en självklar del av vardagslivet i de samhällsmiljöer där vi har varit verksamma.

Vi utgör en del av samhället på de orter där vi är verksamma och har som mål att dessa samhällen ska blomstra ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vi stöder detta genom att bidra aktivt till dessa samhällens positiva utveckling och minimera den negativa påverkan våra verksamheter kan medföra.

Fiskars Group respekterar kulturerna, sedvänjorna och värderingarna i lokala samhällen och bygger lokala relationer för att stärka den ömsesidiga förståelsen samtidigt som vi strävar efter att leva enligt våra värderingar. Vi engagerar våra intressenter i en aktiv och transparent dialog, och tar upp samhällsproblem med våra grannar, lokala myndigheter och andra som är intresserade av oss som företag.

Under 2021 engagerade vi oss även i otaliga mindre och större samhällsåtgärder över hela världen, i avsikt att göra vardagen i dessa samhällen till något utöver det vanliga. Vi investerade totalt nästan 700 000 euro i olika lokalsamhällen.

Bevarandet av vår historia i Fiskars Bruk

Fiskars Bruk i Finland är den plats där vårt företag grundades 1649. Fiskars Bruk har blivit ett internationellt känt centrum för finsk design och konst och erbjuder besökarna utställningar och aktiviteter under hela året.

Vi lägger särskild vikt vid att bevara och utveckla det kulturarv som associeras med Fiskars Bruk. Huvudprinciperna för våra verksamheter vid Fiskars Bruk är att stödja och stärka det lokala samhället och den lokala ekonomin, bevara byns arv och kultur samt den omgivande naturen.

Green Destinations utnämnde 2020 Fiskars Bruk till ett av de m
Fiskars Bruk i Finland är den plats där vårt företag grundades 1649. Fiskars Bruk har blivit ett internationellt känt centrum för finsk design och konst och erbjuder besökarna utställningar och aktiviteter under hela året.

Vi lägger särskild vikt vid att bevara och utveckla det kulturarv som associeras med Fiskars Bruk. Huvudprinciperna för våra verksamheter vid Fiskars Bruk är att stödja och stärka det lokala samhället och den lokala ekonomin, bevara byns arv och kultur samt den omgivande naturen.

Green Destinations utnämnde 2020 Fiskars Bruk till ett av de mest hållbara resmålen i Europa och ett av de 100 mest hållbara i världen.
Visa mera Visa mindre