Fiskars Årsredovisning, Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem samt Årssammanställning 2011 publicerade

Fiskars Oyj Abp       Börsmeddelande           23.2. 2012  kl. 15:30

Fiskars Oyj Abp har idag publicerat sin Årsredovisning och Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för år 2011 som pdf på sin webbplats. Fiskars har också idag publicerat sin Årssammanställning av börsmeddelanden som publicerats under räkenskapsåret 2011 på sin webbplats. Rapporterna är tillgängliga på finska, svenska och engelska.

Årsredovisningen är tillgänglig på www.fiskarsgroup.com->Investerare->Finansialla rapporter->Årsredovisningar. Årsredovisningen innehåller bokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse för år 2011 samt bolagets verksamhetsöversikt. Årsredovisningen innehåller även Fiskars Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för 2011 och Årssammanställning av börsmeddelanden som publicerats under räkenskapsåret 2011. Den tryckta årsredovisningen utkommer under vecka 10.

Fiskars Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem för år 2011 är tillgänglig separat på www.fiskarsgroup.com->investerare->förvaltning.

Fiskars Årssammanställning av börsmeddelanden som publicerats under räkenskapsåret 2011 är tillgänglig på www.fiskarsgroup.com- >Press->Årssammandrag.

 

FISKARS OYJ ABP

 

Ytterligare information:
Kommunikationschef Anu Ilvonen
Tel. +358 204 5446
anu.ilvonen@fiskars.com

 

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2011 var 743 milj. euro och företaget har cirka 3 400 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com