Styrelsens sammansättning:

Paul Ehrnrooth, styrelseordförande, ordförande för personal- och kompensationskommittén samt nomineringskommittén // Jyri Luomakoski, vice ordförande, ordförande i granskningskommmittén, medlem i personal- och kompensationskommittén // Albert Ehrnrooth, medlem i granskningskommittén // Louise Fromond, medlem i granskningskommittén och i nomineringskommittén // Julia Goldin // Carl-Martin Lindahl, medlem i personal- och kompensationskommittén // Volker Lixfeld , medlem i personal- och kompensationskommittén // Susan Repo, medlem i granskningskommittén

Styrelsens huvudsakliga uppgifter

Styrelsens kommitteér

Paul Ehrnrooth

Paul Ehrnrooth

Född 1965, ekonomie magister, finsk medborgare

 • Styrelseordförande sedan 2014, styrelsemedlem sedan 2000
 • Ordförande för personal- och kompensationskommittén samt nomineringskommittén
 • Oberoende av bolaget och beroende av betydande aktieägarna

Central arbetserfarenhet:

 • Verkställande direktör och styrelseordförande i Turret Oy Ab 2005–
 • Savox Oy, verkställande direktör 1999–2007
 • Flera ledarskapspositioner inom Wärtsilä Oyj Abp 1994–1999
 • Flera ledarskapspositioner inom Kone Oyj 1993–1994

Förtroendeuppdrag:

 • Styrelseordförande: Savox Group 2004–
 • Styrelsemedlem:
  • Digitalist Group Oyj (Ixonos Oyj fram till den 23.5.2017) 2010–
  • Wärtsilä Oyj Abp 2010–2015
Jyri Luomakoski

Jyri Luomakoski

Född 1967, MBA, finsk medborgare

 • Vice ordförande sedan 2018, styrelsemedlem sedan 2016
 • Ordförande för granskningskommmittén, medlem i nomineringskommittén samt personal- och kompensationskommittén.
 • Oberoende av bolaget samt betydande aktieägarna

Central arbetserfarenhet:

 • Uponor Oyj
  • Verkställande diretör 2008-2021
  • Ställföreträdare för verkställande direktören 2002–2008
  • Ekonomidirektör 1999–2008
 • Asko Oyj och Oy Uponor Ab, ekonomidirektör 1999–1999
 • Olika uppdrag; Oy Uponor Ab, Oy Lars Krogius Ab och Datatrans

Övriga förtroendeuppdrag:

 • Styrelsemedlem:
  • Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 2015–2023
  • EHI, European Heating Industries 2014–2018
  • The European Plastic Pipes and Fittings Association 2009–2021
  • Procurator Holding Oy 2006–2016
 • Styrelsemedlem och ordförande för granskningskommittén:
  • Purmo Group Oyj
 • Styrelseordförande 2024–, ordförande för granskningskommittén 2023–, medlem i personalkommittén 2024–
  • YIT Oyj (styrelsemedlem 2022–)
Albert Ehrnrooth

Albert Ehrnrooth

Född 1976, ekonomie magister, agrolog (Novia), finsk medborgare

 • Styrelsemedlem sedan 2018
 • Medlem i granskningskommittén
 • Oberoende av bolaget och beroende av betydande aktieägarna

Central arbetserfarenhet:

 • Verkställande direktör i Vessilä Oy Ab 2010–

Förtroendeuppdrag:

 • Styrelseordförande: Virala Oy Ab 2015– (medlem sedan 2005)
 • Styrelsemedlem: Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse 2021-
Louise Fromond

Louise Fromond

Född 1979, juris kandidat, finsk och fransk medborgare

 • Styrelsemedlem sedan 2010
 • Medlem i granskningskommittén och i nomineringskommittén
 • Oberoende av bolaget och beroende av betydande aktieägarna

Central arbetserfarenhet:

 • Helsingfors universitet, doktorand 2005–2008

Förtroendeuppdrag:

 • Styrelseordförande: Oy Holdix Ab 2010–

Julia Goldin

f. 1968, MBA, amerikansk och brittisk medborgare

 • Styrelsemedlem sedan 2022
 • Oberoende av bolaget samt betydande aktieägarna

Central arbetserfarenhet:

 • The LEGO Group, produkt- och marknadsföringsdirektör, 2014–
 • Revlon, marknadsföringsdirektör, 2010–2014
 • Flera ledarskapspositioner inom Coca-Cola, 1997– 2010

Övriga förtroendeuppdrag:

 • Styrelsemedlem, UN Live Museum, Danmark 2019-
 • Styrelsemedlem, ANA, New York Ledamot i förvaltningsrådet, CEW, New York 2020-

Carl-Martin Lindahl

f. 1975, diplomingenjör, svensk medborgare

 • Styrelsemedlem sedan 2022
 • Medlem i personal- och kompensationskommittén
 • Oberoende av bolaget samt betydande aktieägarna

Central arbetserfarenhet:

 • RealTruck Inc., verkställande direktör  (2022-)
 • SVP Worldwide (The Singer Sewing Company), verkställande direktör, 2018–2022
 • Kitchenaid Inc (del av Whirlpool Coporation), verkställande direktör, 2012-2018
 • McKinsey & Co, partner, 2000-2012

Övriga förtroendeuppdrag:

 • Styrelsemedlem (Illinois Board), America Need You (välgörenhet) 2020-
 • Styrelsemedlem, RealTruck Inc

Volker Lixfeld

f. 1955, filosofie doktor, tysk medborgare

 • Styrelsemedlem sedan 2022
 • Medlem i personal- och kompensationskommittén
 • Oberoende av bolaget samt betydande aktieägarna

Central arbetserfarenhet:

 • Flera ledarskapspositioner inom Groupe SEB, bl.a. verkställande director för WMF Group (del av Groupe SEB), 2001-2020
 • Flera ledarskapspositioner inom LVMH, 1993-2001
 • Flera ledarskapspositioner inom Procter & Gamble, 1984-1993

Övriga förtroendeuppdrag:

 • Styrelsemedlem, Aumund Foundation 11/2020
 • Styrelseordförande, Clubhotel Hinterthal, Österrike 12/2021

Susan Repo

f. 1967, juris doktor, (B.S. Finance), amerikansk medborgare

 • Styrelsemedlem sedan 2024
 • Medlem i granskningskommittén
 • Oberoende av bolaget samt betydande aktieägarna
Central arbetserfarenhet:
 • ICEYE, ekonomidirektör, 2021 –
 • MariaDB, operativ direktör, 2019-2020
 • DriveOn, verkställande direktör 2018-2019
 • Tesla, Inc., ekonomidirektör, finansiella tjänster;  direktör, finansiering; direktör, internationell beskattning och handel, 2013-2018
 • Flera ledningsuppgifter: Juniper Networks, Sanmina-SCI och Agilent Technologies, 1999-2013
Övriga förtroendeuppdrag:
 • Styrelsemedlem och ordförande för gransningskommittén samt medlem i nominerings- och förvaltningskommittén
  • Matterport, Inc. (MTTR), 2022-
  • Mitek Systems, Inc. (MITK), 2021-
 • Styrelsemedlem och medlem i granskningskommittén
  • General Motors Bank Corporation, 2020-
 • Styrelsemedlem och ordförande för finans- och teknologikommittén samt medlem i strategikommittén
   • Call2Recycle, Inc., 2018-2024
 • Styrelsemedlem
  • SolarCity Corporation (SCTY), 2017-2018
  • Tesla, dotterbolag i olika länder (TSLA), 2013-2018
  • Juniper Networks, dotterbolag i olika länder (JNPR), 2007-2013