Verkställande direktör och ledningsgruppen

Fiskars Oyj Abp har en verkställande direktör som har ansvaret för den dagliga ledningen av företagets affärsverksamhet och förvaltning. Ledningsgruppen bistår verkställande direktören i operativ planering och ledning samt förbereder angelägenheter för styrelsebehandling.  

Ledningsgruppens medlemmar:

Nathalie Ahlström, verkställande direktör  / Jussi Siitonen, ekonomidirektör & ställföreträdande verkställande direktör  / Christian Bachler, EVP, Business Area Vita / Charlene Patten Zappa, EVP, Business Area Terra / Peter Cabello Holmberg, direktör, digital utveckling / Risto Gaggl, direktör, leveranskedjan / Johan Hedberg, direktör, försäljning, President Americas / Tuomas Hyyryläinen, EVP, Business Area Crea / Anna Mindelöf HR-direktör / Päivi Timonen, chefsjurist

Nathalie Ahlström

Verkställande direktör, anställd sedan 2020
Född 1974, diplomingenjör, finsk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Verkställande direktör, Fazer Konfektyr 2018-2020
 • Amcor Ltd.
  • Vice President & GM, High Performance Laminates 2016-2018
  • Director Strategy and M&A, 2014-2016
  • Vice President, Amcor AFAP, Singapore 2012-2014
 • Huhtamäki Oyj, flera poster, 2005-2012

Förtroendeuppdrag:

 • Styrelsemedlem, Ahlstrom-Munksjö Oyj, 2020-2021
 • Styrelsemedlem, Fiskars Group, 2020

Jussi Siitonen

Ekonomidirektör & ställföreträdande verkställande direktör
Född 1969, ekonomie magister, finsk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Amer Sports
  • Ekonomidirektör och medlem i Amer Sports Executive Board 2011–2021
  • Senior Vice President, Finance, 2009–2010
 • Stora Enso Group
  • Senior Vice President and Group Controller, 2008–2009
  • Senior Vice President, Chief Accounting Officer, 2006–2008
  • Flera lederskapspositioner, 1992–2006

Christian Bachler

EVP, Business Area Vita, anställd sedan 2010
f. 1976, MBA, österrikisk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Fiskars Group 2010–
  • Direktör, English & Crystal Living
  • Direktör, affärsverksamhet och portfolio, Functional Business Europa & Asien och Stillahavsområdet
  • Direktör, kategorierna Kök och Skola, kontor & hobby
  • Direktör, Köksprodukter
  • Affärsverksamhetsdirektör, Homeware
 • Swarovski 2004–2010
  • Direktör för produkt- och design management
  • Marknadsföringsdirektör

Charlene Zappa

EVP, Business Area Terra, anställd sedan 2022
f. 1966, MBA, amerikansk medborgare

Central arbetserfarenhet: 

 • The J.M. Smucker Co, Senior Vice President, Integrated Consumer Experience & Innovation, 2020-2022
 • Leonora Polonsky & Associates, Senior Consultant, 2019
 • Procter & Gamble, flera lederskapspositioner, 1995-2018, bl.a. Vice President & General Manager, Chief Brand-Building Officer, Global Hair Care

Tuomas Hyyryläinen

EVP, Business Area Crea, anställd sedan 2018
Född 1977, ekonomie magister, finsk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Neste Oyj 2012–2018
  • Direktör, nya affärsverksamheter
  • Direktör, strategi och företagsarrangemang
  • Strategidirektör
 • F-Secure Oyj, strategidirektör, 2010–2012
 • Nokia Oyj, olika ledarpositioner inom strategi och affärsutveckling 2004–2010

Förtroendeuppdrag:

 • Neova Oy, styrelsemedlem, 2016–

Risto Gaggl

Direktör, leveranskedjan, anställd sedan 2011
Född 1968, diplomingenjör, finsk och österrikisk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Fiskars, produktionsdirektör, Trädgård EMEA 2011–2012
 • Elcoteq SE
  • Direktör, Business Excellence 2010–2011
  • Direktör, mobilverksamheten 2009–2010
 • Elcoteq Personal Communications, produktionsdirektör 2008–2009
 • Elcoteqkoncernen, olika chefsbefattningar i Finland, Ungern och Estland 2001–2007

Johan Hedberg

Direktör, försäljning, President Americas, anställd sedan 2019
f. 1966, MBA, svensk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Fiskars Group 2019–
  • Direktör för global försäljning, Living Business
 • Thule Group 2013–2019
  • Direktör, försäljning och marknadsföring, EMEA- och APAC-områdena
 • Caddiemaster, Inc. 2010–2012
  • Operativ direktör
 • Acushnet Company/Fortune Brands 2005–2009
  • Direktör, utveckling av global försäljning
 • Amer Sports Oyj 1996–2005
  • Affärsverksamhetsdirektör, Suunto EMEA-området
  • Direktör, Sverige och Danmark
  • Produktdirektör, Wilson Sporting Goods EMEA-området

Förtroendeuppdrag: 

 • Styrelsemedlem:
  • Mountain Top Denmark ApS 2020-

Peter Cabello Holmberg

Direktör för digital utveckling, anställd sedan 2021
f. 1968, ekonomie magister, eMBA (näthandel), dansk medborgare

Central arbetserfarenhet:

• CIO, Pandora A/S, 2016–2021
• CIO, GN Store Nord. 2014-2016
• Direktör för global IT, A.P. Møller Maersk / Damco, 2012-2014
• IT-direktör, Carlsberg, 2007-2012
• IT-direktör, ISS A/S, 2006-2007

Anna Mindelöf

HR-direktör, anställd sedan 2022
Född 1968, ekonomie kandidat (Human Resources Management), svensk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Fenix Outdoor Ab, Chief Human Resources Officer, 2019-2022
 • Ericsson AB, flera ledarskapspositioner, bl.a. Head of Talent, Business Area Networks, 2014-2019
 • Adidas AG, Head of Performance and Succession, EMEA, 2013-2014

 

Päivi Timonen

Chefsjurist, anställd sedan 2014
Född 1970, jur. kand., VH, finsk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Elektrobit, chefsjurist 2002–2014
 • Roschier, jurist 1998–2002

Fiskars Oyj Abp har en verkställande direktör som har ansvaret för den dagliga ledningen av företagets affärsverksamhet och förvaltning i enlighet med finska aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens anvisningar och bestämmelser samt för att till styrelsen rapportera om bolagets verksamhet och finansiella situation. Verkställande direktören ansvarar för att företagets bokföring sköts enligt lagens bestämmelser samt att företagets tillgångar är ansvarsfullt skötta. Ledningsgruppen bistår verkställande direktören i dessa uppgifter.

Verkställande direktören utses av bolagets styrelse, som också fattar beslut om villkor för verkställande direktörens tjänsteavtal. Ett skriftligt tjänsteavtal godkänt av styrelsen har ingåtts mellan bolaget och verkställande direktören.

Ledningsgruppen bistår verkställande direktören i operativ planering och ledning samt förbereder angelägenheter för styrelsebehandling.  

Till ledningsgruppens uppgifter hör att förbereda koncernens strategi samt årsplanering, övervaka finansiell rapportering och att mål uppnås, förbereda betydande investeringar och företagsköp samt andra betydande beslut. Centrala uppgifter för ledningsgruppen är även att utveckla en enhetlig Fiskarskultur, internt samarbete och befrämja gemensamma utvecklingsprojekt.

Fiskarskoncernens ledningsgrupp samlas regelbundet, i genomsnitt en gång i månaden. Verkställande direktören ansvarar för de beslut som ledningsgruppen har fattat och medlemmarna i ledningsgruppen ansvarar för verkställandet av besluten inom sina respektive ansvarsområden.