Ledning

Verkställande direktör och ledningsgruppen

Fiskars Oyj Abp har en verkställande direktör som har ansvaret för den dagliga ledningen av företagets affärsverksamhet och förvaltning. Ledningsgruppen bistår verkställande direktören i operativ planering och ledning samt förbereder angelägenheter för styrelsebehandling.  

Ledningsgruppens medlemmar (fr.o.m. 1.6.2023):

Nathalie Ahlström, verkställande direktör  // Jussi Siitonen, ekonomidirektör & ställföreträdande verkställande direktör  // Christian Bachler, EVP, Business Area Vita // Bengt Erlandsson, direktör, leveranskedjan (tillfällig) // Johan Hedberg, försäljningsdirektör, Amerika & President, Americas // Peter Holmberg, direktör, digital utveckling // Gennady Jilinski, försäljningsdirektör, Europa och APAC (utom Kina) // Anna Mindelöf HR-direktör // Charlene Zappa, EVP, Business Area Terra //

Nathalie Ahlström

Nathalie Ahlström

 • Verkställande direktör
 • Anställd sedan 2020
 • Född 1974
 • Diplomingenjör
 • Finsk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Verkställande direktör, Fazer Konfektyr 2018-2020
 • Amcor Ltd.
  • Vice President & GM, High Performance Laminates 2016-2018
  • Director Strategy and M&A, 2014-2016
  • Vice President, Amcor AFAP, Singapore 2012-2014
 • Huhtamäki Oyj, flera poster, 2005-2012

Förtroendeuppdrag:

 • Styrelsemedlem
  • Ahlstrom-Munksjö Oyj, 2020-2021
  • Fiskars Oyj Abp, 2020
  • Ahlstrom Abp, 2012
Jussi Siitonen

Jussi Siitonen

 • Ekonomidirektör & ställföreträdande verkställande direktör
 • Anställd 2021
 • Född 1969
 • Ekonomie magister
 • Finsk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Amer Sports
  • Ekonomidirektör (CFO) och medlem i Amer Sports Executive Board 2011–2021
  • Finansdirektör, 2009–2010
 • Stora Enso Group
  • Direktör, finansadministration, 2008–2009
  • Direktör, redovisning, 2006–2008
  • Flera lederskapspositioner, 1992–2006
Christian Bachler

Christian Bachler

 • EVP, Business Area Vita
 • Anställd sedan 2010
 • Född 1976
 • MBA
 • Österrikisk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Fiskars Group 2010–
  • Direktör, English & Crystal Living
  • Direktör, affärsverksamhet och portfolio, Functional Business Europa & Asien och Stillahavsområdet
  • Direktör, kategorierna Kök och Skola, kontor & hobby
  • Direktör, Köksprodukter
  • Affärsverksamhetsdirektör, Homeware
 • Swarovski 2004–2010
  • Direktör för produkt- och design management
  • Marknadsföringsdirektör

Bengt Erlandsson

 • Direktör, leveranskedjan (tillfällig)
 • Anställd sedan 2022
 • Född 1958
 • Studier i ingenjörsvetenskap och ekonomi,
 • Svensk medborgare

Central arbertserfarenhet

2019– 2022 Fazerkoncernen, direktör för inköpsfunktionen (CPO)
2015– 2021 Erlandsson Consulting GmbH (specialiserat på inköpskonsultering), verkställande
direktör och ägare
2007– 2016 Carlsberg Group, CPO 2007-2015
1979– 2007 IKEA, olika ledarskapspositioner inom inköpsfunktionen

Johan Hedberg

Johan Hedberg

 • Direktör, försäljning, President Americas
 • Anställd sedan 2019
 • Född 1966
 • MBA
 • Svensk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Fiskars Group 2019–
  • Direktör för global försäljning, Living Business
 • Thule Group 2013–2019
  • Direktör, försäljning och marknadsföring, EMEA- och APAC-områdena
 • Caddiemaster, Inc. 2010–2012
  • Operativ direktör
 • Acushnet Company/Fortune Brands 2005–2009
  • Direktör, utveckling av global försäljning
 • Amer Sports Oyj 1996–2005
  • Affärsverksamhetsdirektör, Suunto EMEA-området
  • Direktör, Sverige och Danmark
  • Produktdirektör, Wilson Sporting Goods EMEA-området

Förtroendeuppdrag:

 • Styrelsemedlem:
  • Mountain Top Denmark ApS 2020-

Peter Holmberg

 • Direktör för digital utveckling
 • Anställd sedan 2021
 • Född 1968
 • Ekonomie magister, eMBA (näthandel)
 • Dansk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • CIO, Pandora A/S, 2016–2021
 • CIO, GN Store Nord. 2014-2016
 • Direktör för global IT, A.P. Møller Maersk / Damco, 2012-2014
 • IT-direktör, Carlsberg, 2007-2012
 • IT-direktör, ISS A/S, 2006-2007

Gennady Jilinski

 • Försäljningsdirektör för Europa och APAC (utom Kina)
 • Född 1968
 • Anställd sedan 2022
 • Diplom i fysik, MBA
 • Schweiz och rysk medborgare

Central arbetserfarenhet:

Fiskarskoncernen 2022–, Senior Vice President of Sales, Europe and APAC
Sport-advisor 2021–2022, verkställande direktör
Amer Sports/Suunto 2016–2021
• Direktör Omni-Channel 2020-2021
• Direktör 2017-2019
Strauss Coffee 2011–2015, direktör, marknadsföring och innovation
Procter & Gamble 1995–2011, olika ledarskapspositioner inom marknadsföring och administration

Anna Mindelöf

 • HR-direktör
 • Anställd sedan 2022
 • Född 1968
 • Ekonomie kandidat (Human Resources Management)
 • Svensk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Fenix Outdoor Ab, Chief Human Resources Officer, 2019-2022
 • Ericsson AB, flera ledarskapspositioner, bl.a. Head of Talent, Business Area Networks, 2014-2019
 • Adidas AG, Head of Performance and Succession, EMEA, 2013-2014

Charlene Zappa

 • EVP, Business Area Terra
 • Anställd sedan 2022
 • Född 1966
 • MBA
 • Amerikansk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • The J.M. Smucker Co, Senior Vice President, Integrated Consumer Experience & Innovation, 2020-2022
 • Leonora Polonsky & Associates, Senior Consultant, 2019
 • Procter & Gamble, flera lederskapspositioner, 1995-2018, bl.a. Vice President & General Manager, Chief Brand-Building Officer, Global Hair Care

Fiskars Oyj Abp har en verkställande direktör som har ansvaret för den dagliga ledningen av företagets affärsverksamhet och förvaltning i enlighet med finska aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens anvisningar och bestämmelser samt för att till styrelsen rapportera om bolagets verksamhet och finansiella situation. Verkställande direktören ansvarar för att företagets bokföring sköts enligt lagens bestämmelser samt att företagets tillgångar är ansvarsfullt skötta. Ledningsgruppen bistår verkställande direktören i dessa uppgifter.

Verkställande direktören utses av bolagets styrelse, som också fattar beslut om villkor för verkställande direktörens tjänsteavtal. Ett skriftligt tjänsteavtal godkänt av styrelsen har ingåtts mellan bolaget och verkställande direktören.

Ledningsgruppen bistår verkställande direktören i operativ planering och ledning samt förbereder angelägenheter för styrelsebehandling.  

Till ledningsgruppens uppgifter hör att förbereda koncernens strategi samt årsplanering, övervaka finansiell rapportering och att mål uppnås, förbereda betydande investeringar och företagsköp samt andra betydande beslut. Centrala uppgifter för ledningsgruppen är även att utveckla en enhetlig Fiskarskultur, internt samarbete och befrämja gemensamma utvecklingsprojekt.

Fiskarskoncernens ledningsgrupp samlas regelbundet, i genomsnitt en gång i månaden. Verkställande direktören ansvarar för de beslut som ledningsgruppen har fattat och medlemmarna i ledningsgruppen ansvarar för verkställandet av besluten inom sina respektive ansvarsområden.