Ledning

Verkställande direktör och ledningsgruppen

Fiskars Oyj Abp har en verkställande direktör som har ansvaret för den dagliga ledningen av företagets affärsverksamhet och förvaltning. Ledningsgruppen bistår verkställande direktören i operativ planering och ledning samt förbereder angelägenheter för styrelsebehandling.  

Ledningsgruppens medlemmar (fr.o.m. 31.1.2024):

Nathalie Ahlström, verkställande direktör  // Jussi Siitonen, ekonomidirektör & ställföreträdande verkställande direktör  // Christian Bachler, Executive Vice President, verksamhetsenhet Vita // Dr Steffen Hahn, Executive Vice President, verksamhetsenhet Fiskars // Peter Holmberg, direktör, digital utveckling // Anna Mindelöf HR-direktör // Aamir Shaukat, direktör, leveranskedjan

Nathalie Ahlström

Nathalie Ahlström

 • Verkställande direktör
 • Anställd sedan 2020
 • Född 1974
 • Diplomingenjör
 • Finsk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Verkställande direktör, Fazer Konfektyr 2018-2020
 • Amcor Ltd.
  • Vice President & GM, High Performance Laminates 2016-2018
  • Director Strategy and M&A, 2014-2016
  • Vice President, Amcor AFAP, Singapore 2012-2014
 • Huhtamäki Oyj, flera poster, 2005-2012

Förtroendeuppdrag:

 • Styrelsemedlem
  • Ahlstrom-Munksjö Oyj, 2020-2021
  • Fiskars Oyj Abp, 2020
  • Ahlstrom Abp, 2012

Jussi Siitonen

 • Ekonomidirektör & ställföreträdande verkställande direktör
 • Anställd 2021
 • Född 1969
 • Ekonomie magister
 • Finsk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Amer Sports
  • Ekonomidirektör (CFO) och medlem i Amer Sports Executive Board 2011–2021
  • Finansdirektör, 2009–2010
 • Stora Enso Group
  • Direktör, finansadministration, 2008–2009
  • Direktör, redovisning, 2006–2008
  • Flera lederskapspositioner, 1992–2006
Christian Bachler

Christian Bachler

 • EVP, Business Area Vita
 • Anställd sedan 2010
 • Född 1976
 • MBA
 • Österrikisk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Fiskars Group 2010–
  • Direktör, English & Crystal Living
  • Direktör, affärsverksamhet och portfolio, Functional Business Europa & Asien och Stillahavsområdet
  • Direktör, kategorierna Kök och Skola, kontor & hobby
  • Direktör, Köksprodukter
  • Affärsverksamhetsdirektör, Homeware
 • Swarovski 2004–2010
  • Direktör för produkt- och design management
  • Marknadsföringsdirektör

Steffen Hahn

 • EVP, verksamhetsenhet Fiskars
 • f. 1976,
 • doktor i konsumentbeteende, diplomingenjör (produktionsekonomi), ekonomi magister (ledning av produktion),
 • tysk medborgare

Central arbetserfarenhet

 • Weber Inc. 2020- 2023
  • Direktör, EMEA & Global Commercial
  • Direktör, EMEA
  • Direktör, Commercial EMEA
 • McKinsey & Company 2013-2020
  • associerad partner
 • Procter & Gamble 2003-2012
  • olika positioner som affärs- och varumärkesdirektör

Peter Holmberg

 • Direktör för digital utveckling
 • Anställd sedan 2021
 • Född 1968
 • Ekonomie magister, eMBA (näthandel)
 • Dansk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • CIO, Pandora A/S, 2016–2021
 • CIO, GN Store Nord. 2014-2016
 • Direktör för global IT, A.P. Møller Maersk / Damco, 2012-2014
 • IT-direktör, Carlsberg, 2007-2012
 • IT-direktör, ISS A/S, 2006-2007

Anna Mindelöf

 • HR-direktör
 • Anställd sedan 2022
 • Född 1968
 • Ekonomie kandidat (Human Resources Management)
 • Svensk medborgare

Central arbetserfarenhet:

 • Fenix Outdoor AG, Chief HR Officer and Head of Internal Communications, 2019-2022
 • Ericsson AB, Head of Talent, Business Area Networks 2014-2019
 • Adidas AG, Head of Performance and Succession, Head of Learning 2013-2014
 • Universum, Global Head of HR 2011-2013
 • Adidas Group,  HR director Nordics 2007-2011, Head of Customer services 2004-2006

Aamir Shaukat

 • Direktör för leveranskedjan
 • Anställd sedan 2023
 • Född 1976
 • Civilingenjör
 • Tysk medborgare

Huvudsaklig arbetserfarenhet:

 • EssilorLuxottica 2019–2023, direktör för koncernens inköp och upphandlingar
 • JACOBS DOUWE EGBERTS 2015–2019, inköpsdirektör
 • Mars 2012–2015, inköpschef
 • Beiersdorf 2003–2012, flera arbetsroller inom leveranskedja och inköp

Fiskars Oyj Abp har en verkställande direktör som har ansvaret för den dagliga ledningen av företagets affärsverksamhet och förvaltning i enlighet med finska aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens anvisningar och bestämmelser samt för att till styrelsen rapportera om bolagets verksamhet och finansiella situation. Verkställande direktören ansvarar för att företagets bokföring sköts enligt lagens bestämmelser samt att företagets tillgångar är ansvarsfullt skötta. Ledningsgruppen bistår verkställande direktören i dessa uppgifter.

Verkställande direktören utses av bolagets styrelse, som också fattar beslut om villkor för verkställande direktörens tjänsteavtal. Ett skriftligt tjänsteavtal godkänt av styrelsen har ingåtts mellan bolaget och verkställande direktören.

Ledningsgruppen bistår verkställande direktören i operativ planering och ledning samt förbereder angelägenheter för styrelsebehandling.  

Till ledningsgruppens uppgifter hör att förbereda koncernens strategi samt årsplanering, övervaka finansiell rapportering och att mål uppnås, förbereda betydande investeringar och företagsköp samt andra betydande beslut. Centrala uppgifter för ledningsgruppen är även att utveckla en enhetlig Fiskarskultur, internt samarbete och befrämja gemensamma utvecklingsprojekt.

Fiskarskoncernens ledningsgrupp samlas regelbundet, i genomsnitt en gång i månaden. Verkställande direktören ansvarar för de beslut som ledningsgruppen har fattat och medlemmarna i ledningsgruppen ansvarar för verkställandet av besluten inom sina respektive ansvarsområden.