Nyskapande design
för en extraordinär
vardag

Fiskars Group är ett är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

grundad

1649

Omsättning (milj. euro)

1 248,4

år 2022

Anställda globalt

6 595

31.12.2022

Cirka

350

egna butiker

Vi finns i

29

länder

Lediga tjänster

Låt din kreativitet flöda och skapa en positiv påverkan på människors  livskvalitet.

Tillsammans gör vi vardagen extraordinär.

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete styrs av vårt syfte: att skapa nyskapande design för en extraordinär vardag. Vi vill utmana slit-och-släng-kulturen med nyskapande design och göra vardagen extraordinär. Det här åtagandet styr vårt beslutsfattande och vi följer regelbundet upp framstegen mot våra mål på alla nivåer i bolaget.

Våra åtaganden

Miljö: Banbrytande design mot en slit-och-släng-kultur

1) Huvuddelen av vår omsättning kommer från cirkulära produkter och tjänster år 2030. 2) Växthusgasutsläpp: -en minskning med 60 % från den egna verksamheten (scope 1 och 2) beräknat från basåret 2017 till 2030 -en minskning med 30 % från uppströms transporter och distribution (scope 3) beräknat från basåret 2018 till 2030. 3) 60 % av Fiskars Groups leverantörer av varor och tjänster, baserat på utgifter för inköp, kommer att ha vetenskapsbaserade mål 2024.

Socialt: Göra vardagen till något utöver det vanliga

1) Inga skador och nollfrekvens av olyckor som medför att arbetet avbryts (LTAF). 2) KPI:er för mångfald, jämlikhet och inkludering (detta mål kommer att definieras snart).