omsättning 2022

1248,4

milj. euro

jämförbar ebit 2022

151,0

milj. euro

resultat per aktia 2022

1,21

euro

anställda globalt

6 595

31.12.2022

Fiskars Group förvärvar Georg Jensen och utvidgar sin portfölj av lyxvarumärken

Presentationen av webcasten tillgänglig

Fiskars Group har verksamhet i Europa, Asien och Amerika.
Våra varumärken används i mer än 100 länder och vi har nästan 7 000 anställda i 29 länder.

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete styrs av vårt syfte: att skapa nyskapande design för en extraordinär vardag. Vi vill utmana slit-och-släng-kulturen med nyskapande design och göra vardagen extraordinär. Det här åtagandet styr vårt beslutsfattande och vi följer regelbundet upp framstegen mot våra mål på alla nivåer i bolaget.

Våra åtaganden

Miljö: Banbrytande design mot en slit-och-släng-kultur

1) Huvuddelen av vår omsättning kommer från cirkulära produkter och tjänster år 2030. 2) Växthusgasutsläpp: -en minskning med 60 % från den egna verksamheten (scope 1 och 2) beräknat från basåret 2017 till 2030 -en minskning med 30 % från uppströms transporter och distribution (scope 3) beräknat från basåret 2018 till 2030. 3) 60 % av Fiskars Groups leverantörer av varor och tjänster, baserat på utgifter för inköp, kommer att ha vetenskapsbaserade mål 2024.

Socialt: Göra vardagen till något utöver det vanliga

1) Inga skador och nollfrekvens av olyckor som medför att arbetet avbryts (LTAF). 2) Känsla av inklusion inom topp 10 % av globala högpresterande företag.

IR-kontakt

Essi Lipponen

Director, Investor Relations

Keilaniementie 10
P.O. Box 91, FI-02151 Espoo, Finland

Tel. +358 40 829 1192
essi.lipponen@fiskars.com