omsättning 2020

1 116,2

milj. euro

jämförbar ebita 2020

136,8

milj. euro

resultat per aktia 2020

0,83

euro

mer än

6 000

anställda globalt

Fiskars Group har verksamhet i Europa, Asien och Amerika.
Våra varumärken används i mer än 100 länder och vi har ca 7 000 anställda i 30 länder.

Hållbarhet

Vi vill skapa ett varaktigt välmående för både människorna och vår planet. Vi vill erbjuda inspirerande, meningsfulla och distruptiva alternativ till engångskultur. Vi tror att de små sakerna vi gör varje dag inverkar mycket på oss och vår framtid.

Våra åtaganden

Motarbeta slit-och-släng-kulturen

Vi försöker motarbeta slit-och-släng-kulturen genom att utveckla cirkulära lösningar för att förlänga den glädje dessa lösningar ger och minimera belastningen på vår planet.

För en koldioxidneutral framtid

Vi vidtar klimatåtgärder genom att minska vår påverkan enligt Parisavtalets 1,5-gradersmål. Vi omvandlar vår verksamhet till att bli koldioxidneutral.

För ökad glädje

Vi skapar en positiv påverkan på människors och samhällens livskvalitet.

IR-kontakt

Kristian Tammela

IR-direktör

Fiskars Group
Tavastvägen 135 A
P.B. 130, FI-00561 Helsingfors, Finland

Tel. +358 40 7081181
kristian.tammela@fiskars.com