omsättning 2021

1254,3

milj. euro

jämförbar ebit 2021

154,2

milj. euro

resultat per aktia 2021

1,06

euro

anställda globalt

6 690

31.12.2021

Fiskars Group har verksamhet i Europa, Asien och Amerika.
Våra varumärken används i mer än 100 länder och vi har över 6 000 anställda i 30 länder.

Hållbarhet

Vi vill skapa ett varaktigt välmående för både människorna och vår planet. Vi vill erbjuda inspirerande, meningsfulla och distruptiva alternativ till engångskultur. Vi tror att de små sakerna vi gör varje dag inverkar mycket på oss och vår framtid.

Våra åtaganden

Motarbeta slit-och-släng-kulturen

Vi försöker motarbeta slit-och-släng-kulturen genom att utveckla cirkulära lösningar för att förlänga den glädje dessa lösningar ger och minimera belastningen på vår planet.

För en koldioxidneutral framtid

Vi vidtar klimatåtgärder genom att minska vår påverkan enligt Parisavtalets 1,5-gradersmål. Vi omvandlar vår verksamhet till att bli koldioxidneutral.

För ökad glädje

Vi skapar en positiv påverkan på människors och samhällens livskvalitet.

IR-kontakt

Essi Lipponen

Director, Investor Relations

Keilaniementie 10
P.O. Box 91, FI-02151 Espoo, Finland

Tel. +358 40 829 1192
essi.lipponen@fiskars.com