Hållbarhet

Vi vill erbjuda inspirerande, meningsfulla, omvälvande alternativ för slit-och-släng-kulturen. Genom att uppmärksamma alla små saker vi gör varje dag är vi övertygade om att vi kan åstadkomma positiva och varaktiga effekter på vår livskvalitet. Vår ambition är att 2030 vara branschledande när det gäller hållbarhet.

Läs vår hållbarhetsrapport för 2020 (eng.) för att få mer information om de åtaganden, mål och åtgärder som utgör grunderna i vårt hållbarhetsarbete.

Vi ser det som vårt uppdrag att skapa ett bestående välmående för både människorna och vår planet. Varenda länk i vår värdekedja är en möjlighet för oss att bli bättre, mer eftertänksamma, mer hållbara ur miljö-, ekonomisk och erfarenhetssynpunkt.

vi har förbundit oss till

1.5ºC

grader

vi siktar på

0

kilo blandavfall

vi tar hand om

1500

hektar skogsmark

år 2030 av vår försäljning

>50%

kommer från cirkulär ekonomi

det ska vara

100%

rättvist och jämlikt

Hållbarhetskontakter

Leni Valsta

Hållbarhetsdirektör

Fiskars Group
Tavastvägen 135 A
PL 130, FI-00561 Helsingfors, Finland

Tel. +358 50 575 5685
leni.valsta@fiskars.com

Juulia Rantala

Hållbarhetschef

Fiskars Group
Tavastvägen 135 A
PL 130, FI-00561 Helsingfors, Finland

Tel. +358 50 3360 897
juulia.rantala@fiskars.com

Hantering av hållbarhet

Fiskars Group har en styrningsmodell för hållbarhet i avsikt att skapa tydliga ansvars- och fokusområden i hela koncernen.

Läs mer