Hållbarhet

Vi vill erbjuda inspirerande, meningsfulla, omvälvande alternativ för slit-och-släng-kulturen. Genom att uppmärksamma alla små saker vi gör varje dag är vi övertygade om att vi kan åstadkomma positiva och varaktiga effekter på vår livskvalitet. Vår ambition är att 2030 vara branschledande när det gäller hållbarhet.

Läs vår hållbarhetsrapport för 2021 (på eng.) för att få mer information om de åtaganden, mål och åtgärder som utgör grunderna i vårt hållbarhetsarbete.

Vi vill erbjuda inspirerande, betydelsefulla och distruptiva alternativ till dagens slit-och-släng-kultur. Vi vet att även de små saker vi gör varje dag har stor inverkan på både oss själva och vår framtid.

Fiskars Group har tilldelats ett hållbarhetsbetyg på Platinum-nivå från EcoVadis

Platinum EcoVadis Medal placerar Fiskars Group bland den bästa 1 procenten av alla branschföretag som bedömts. EcoVadis utvärderar hållbarheten i företag på global nivå och klassificerar företagen utifrån deras prestanda när det gäller miljöfrågor, arbetstagarnas rättigheter och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Företagets metoder baseras på internationella hållbarhetsstandarder och övervakas av en vetenskaplig kommitté med experter på hållbarhet och leveranskedjor för att säkerställa tillförlitliga hållbarhetsbedömningar av en tredje part.

Vi är stolta över u
Platinum EcoVadis Medal placerar Fiskars Group bland den bästa 1 procenten av alla branschföretag som bedömts. EcoVadis utvärderar hållbarheten i företag på global nivå och klassificerar företagen utifrån deras prestanda när det gäller miljöfrågor, arbetstagarnas rättigheter och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Företagets metoder baseras på internationella hållbarhetsstandarder och övervakas av en vetenskaplig kommitté med experter på hållbarhet och leveranskedjor för att säkerställa tillförlitliga hållbarhetsbedömningar av en tredje part.

Vi är stolta över utmärkelsen och kommer även i fortsättningen att ihärdigt arbeta för att främja hållbar utveckling.
Visa mera Visa mindre

Fiskars Group finns med på CDP:s lista Supplier Engagement Leaderboard 2021

År 2021 utsåg CDP oss till en ledare för leverantörsengagemang. Vi fick utmärkelsen av CDP för vårt arbete med att mäta och minska klimatrisken genom vår leveranskedja. CDP mäter med sin enkät om klimatförändringen prestanda inom leverantörsengagemang utifrån ett företags svar på utvalda frågor om ledning, mål, scope 3-utsläpp och åtaganden för värdekedja.

På vår resa mot en kolneutral framtid måste vi minska utsläppen genom hela vår värdekedja och inte bara i vår egen verksamhet. Vi uppmuntrar våra leverantörer av råmaterial, delar och färdiga produkter att ställa upp vetenskap
År 2021 utsåg CDP oss till en ledare för leverantörsengagemang. Vi fick utmärkelsen av CDP för vårt arbete med att mäta och minska klimatrisken genom vår leveranskedja. CDP mäter med sin enkät om klimatförändringen prestanda inom leverantörsengagemang utifrån ett företags svar på utvalda frågor om ledning, mål, scope 3-utsläpp och åtaganden för värdekedja.

På vår resa mot en kolneutral framtid måste vi minska utsläppen genom hela vår värdekedja och inte bara i vår egen verksamhet. Vi uppmuntrar våra leverantörer av råmaterial, delar och färdiga produkter att ställa upp vetenskapsbaserade mål, och rent konkret har vi åtagit oss att se till att 60 % av våra leverantörer (baserat på utgifter för inköp av varor och tjänster) ska ha vetenskapsbaserade mål 2024.
Visa mera Visa mindre

Finska konsumenter anser att Fiskars är det mest hållbara varumärket i kategorin hobby och fritid

Sustainable Brand Index™ är den största oberoende varumärkesstudien om hållbarhet i Europa. År 2022 ansåg konsumenter att Fiskars var det mest hållbara varumärket i kategorin hobby och fritid och det fjärde mest hållbara varumärket när alla branscher beaktades.

“Vi är mycket glada över den här utmärkelsen. Den visar att vi har lyckats nå våra konsumenter och förmedla vårt hållbarhetsengagemang på ett sätt som de kan ta till sig. Vi kommer att fortsätta vårt arbete och sträva mot ambitiösa mål”, säger Marika Orkamo, varumärkes- och marknadsföringsdirektör på Fiskars.

vi har förbundit oss till

1.5ºC

grader

vi siktar på

0

kilo blandavfall

vi tar hand om

14000

hektar skogsmark

år 2030 av vår försäljning

>50%

kommer från cirkulär ekonomi

det ska vara

100%

rättvist och jämlikt

Hållbarhetskontakter

Kati Ihamäki

VP, Sustainability

Fiskars Group
Keilaniementie 10
PL 91, FI-02151 Espoo, Suomi

Puh. +358 40 582 2107
kati.ihamaki@fiskars.com

Juulia Rantala

Hållbarhetschef

Fiskars Group
Kägeluddsvägen 10
PB 91, FI-02151 Esbo, Finland

Tel. +358 50 3360 897
juulia.rantala@fiskars.com

Hantering av hållbarhet

Fiskars Group har en styrningsmodell för hållbarhet i avsikt att skapa tydliga ansvars- och fokusområden i hela koncernen.

Läs mer