Läs vår hållbarhetsrapport för 2022 (på eng.) för att få mer information om de åtaganden, mål och åtgärder som utgör grunderna i vårt hållbarhetsarbete

Nyskapande design är hållbar. Den täcker hela kedjan från idé till inköp och från produktion till affärsutveckling. Vi vill erbjuda inspirerande och banbrytande alternativ till slit-och-släng-kulturen.
Vi gör vardagen extraordinär och skapar positiva upplevelser för våra intressenter. Vi främjar en inkluderande kultur och förstår att innovation kräver olika perspektiv.

Vi anser att varje länk i vår värdekedja ger oss möjlighet att agera bättre, mer genomtänkt och mer hållbart för miljön, ekonomin och samhället.

Vi vill utmana slit-och-släng-kulturen med nyskapande design och göra vardagen extraordinär. Det här åtagandet styr vårt beslutsfattande och vi följer regelbundet upp framstegen mot våra mål på alla nivåer i bolaget.

Våra mål

Miljö: Banbrytande design mot en slit-och-släng-kultur

1) Huvuddelen av vår omsättning kommer från cirkulära produkter och tjänster år 2030.

2) Växthusgasutsläpp:
-en minskning med 60 % från den egna verksamheten (scope 1 och 2) beräknat från basåret 2017 till 2030
-en minskning med 30 % från uppströms transporter och distribution (scope 3) beräknat från basåret 2018 till 2030.

3) 60 % av Fiskars Groups leverantörer av varor och tjänster, baserat på utgifter för inköp, kommer att ha vetenskapsbaserade mål 2024.

Socialt: Göra vardagen till något utöver det vanliga

1) Inga skador och nollfrekvens av olyckor som medför att arbetet avbryts (LTAF).

2) Känsla av inklusion inom topp 10 % av globala högpresterande företag.

Fiskars Group fick högsta A-poäng för sitt klimatarbete

Vi är stolta över att ha förtjänat en plats på CDP:s Climate Change A List 2022. Detta erkännande har getts tack vare vår transparenta rapportering och ambitiösa klimatarbete.

CDP är en global, icke-vinstdrivande miljöorganisation som samlar in, analyserar och poängsätter företags hållbarhetsåtgärder och mål. I år deltog nästan 15 000 företag i CDP:s undersökning och mindre än 300 företag fick bästa A-betyg för sitt klimatarbete. Utvärderingen tar hänsyn till rapporteringens täckning, förståelsen och hanteringen av miljörisker och huruvida företaget verkar i enlighet med bästa m
Vi är stolta över att ha förtjänat en plats på CDP:s Climate Change A List 2022. Detta erkännande har getts tack vare vår transparenta rapportering och ambitiösa klimatarbete.

CDP är en global, icke-vinstdrivande miljöorganisation som samlar in, analyserar och poängsätter företags hållbarhetsåtgärder och mål. I år deltog nästan 15 000 företag i CDP:s undersökning och mindre än 300 företag fick bästa A-betyg för sitt klimatarbete. Utvärderingen tar hänsyn till rapporteringens täckning, förståelsen och hanteringen av miljörisker och huruvida företaget verkar i enlighet med bästa miljöpraxis, till exempel genom att sätta upp ambitiösa och betydande mål.
Visa mera Visa mindre

Fiskars Group investerar cirka 10 miljoner euro i Finland – utsläppen från Iittala glasbruk reduceras med 74 %

Vårt mål är att minska våra växthusgasutsläpp genom att effektivisera verksamheten och investera i förnybar energi. Som en del av det här målet utför vi en energiinvestering på ungefär 10 miljoner euro i Iittala glasbruk i Tavastehus, Finland, där Iittalas ikoniska glasprodukter tillverkas för den finska och globala marknaden.

Brukets nuvarande smältugnar som eldas med naturgas kommer att ersättas med elektroniska ugnar. De nya smältugnarna med avancerade tekniska lösningar använder förnybar energi. Projektet ska inledas 2023 och färdigställas under 2026. Genom investeringen ko
Vårt mål är att minska våra växthusgasutsläpp genom att effektivisera verksamheten och investera i förnybar energi. Som en del av det här målet utför vi en energiinvestering på ungefär 10 miljoner euro i Iittala glasbruk i Tavastehus, Finland, där Iittalas ikoniska glasprodukter tillverkas för den finska och globala marknaden.

Brukets nuvarande smältugnar som eldas med naturgas kommer att ersättas med elektroniska ugnar. De nya smältugnarna med avancerade tekniska lösningar använder förnybar energi. Projektet ska inledas 2023 och färdigställas under 2026. Genom investeringen kommer glasbrukets koldioxidutsläpp att minska med 74 procent före utgången av 2026.

Utöver minskningen av brukets koldioxidutsläpp kommer investeringen också att minska energiförbrukningen i smältugnarna med 67 %. Ugnarna står för majoriteten av glasbrukets totala energiförbrukning. Glasbrukets utsläpp av kväveoxid och fina partiklar kommer också reduceras markant.

Iittala glasbruk grundades 1881 och är det enda glasbruket som fortfarande är i drift i Finland. I fabriken arbetar 200 personer.
Visa mera Visa mindre

Fiskars Group har tilldelats ett hållbarhetsbetyg på Guld-nivå från EcoVadis

EcoVadis utvärderar hållbarheten i företag på global nivå och klassificerar företagen utifrån deras prestanda när det gäller miljöfrågor, arbetstagarnas rättigheter och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. I år 2023 fick vi ett hållbarhetsintyg på guldnivå från EcoVadis.

Företagets metoder baseras på internationella hållbarhetsstandarder och övervakas av en vetenskaplig kommitté med experter på hållbarhet och leveranskedjor för att säkerställa tillförlitliga hållbarhetsbedömningar av en tredje part.

Vi är stolta över utmärkelsen och kommer även i f
EcoVadis utvärderar hållbarheten i företag på global nivå och klassificerar företagen utifrån deras prestanda när det gäller miljöfrågor, arbetstagarnas rättigheter och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. I år 2023 fick vi ett hållbarhetsintyg på guldnivå från EcoVadis.

Företagets metoder baseras på internationella hållbarhetsstandarder och övervakas av en vetenskaplig kommitté med experter på hållbarhet och leveranskedjor för att säkerställa tillförlitliga hållbarhetsbedömningar av en tredje part.

Vi är stolta över utmärkelsen och kommer även i fortsättningen att ihärdigt arbeta för att främja hållbar utveckling.
Visa mera Visa mindre

Hållbarhetskontakter

Kati Ihamäki

VP, Sustainability

Fiskars Group
Kägeluddsvägen 10
PL 91, FI-02151 Esbo,Finland

Tel. +358 40 582 2107
kati.ihamaki@fiskars.com

Juulia Rantala

Hållbarhetschef

Fiskars Group
Kägeluddsvägen 10
PB 91, FI-02151 Esbo, Finland

Tel. +358 50 3360 897
juulia.rantala@fiskars.com

Charlotte Staib Hansen

Sustainability Specialist

Fiskars Denmark A/S
Smedeland 46, DK-2600 Glostrup, Danmark

Tel. +45 3814 4848
charlotte.s.hansen@fiskars.com

Noora Hostikka

Head of Sustainability Communications

Fiskars Group
Kägeluddsvägen 10
PB 91, FI-02151 Esbo, Finland

Tel. +358 50 566 6101
noora.hostikka@fiskars.com

Hantering av hållbarhet

Fiskars Group har en styrningsmodell för hållbarhet i avsikt att skapa tydliga ansvars- och fokusområden i hela koncernen.

Läs mer