Fiskars Group publicerar finansiella jämförelsetal för 2019

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande

27.4.2020 kl. 18.00 EEST

Fiskars Group publicerar finansiella jämförelsetal för 2019

Fiskars Group har idag publicerat icke-reviderad finansiell information för år 2019 enligt den nya rapporteringsstrukturens rapporteringssegment; Vita, Terra, Crea och Övriga.

Fiskars Groups nya organisationsstruktur trädde i kraft i början av april, då organisationen förenklades enligt strukturen som tillkännagavs den 4.12.2019. Bolaget är nu organiserat kring tre verksamhetsenheter, en global försäljningsfunktion, en konsumentupplevelse- och tillväxtfunktion samt en leveranskedja och andra globala stödfunktioner.

Därtill rapporterar bolaget fortfarande omsättningens fördelning på koncernnivå, där fördelningen är Europa, Amerika och Asien-Stillahavsområdet. Dessa tal har inte korrigerats.

Vita-verksamhetsenheten erbjuder produkter för dukning och inredningsprodukter samt presentartiklar i premium- och lyxklassen. Te viktigaste varumärkena är Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood.

Terra-verksamhetsenheten består av trädgårds-, bevattning- och utelivskategorierna. Te viktigaste varumärkena är Fiskars, Gerber och Gilmour.

Crea-verksamhetsenheten innefattar matlagnings- samt pyssel och sax-kategorierna, främst under varumärket Fiskars.

Segmentet Övriga omfattar koncernens investeringsportfölj, fastighetsverksamheten, koncernförvaltningen och gemensamma funktioner.

Omsättning per segment
Milj. euro 1-3 2019 4-6 2019 7-9 2019 10-12 2019 2019
Vita 110,2 101,3 117,6 171,6 500,8
Terra 127,5 124,5 95,1 95,7 442,9
Crea 29,9 38,5 35,0 39,5 142,9
Övriga 0,9 0,8 1,1 1,2 3,9
Koncernen totalt 268,6 265,1 248,7 308,0 1 090,4
Jämförbar EBITA per segment
Milj. euro 1-3 2019 4-6 2019 7-9 2019 10-12 2019 2019
Vita 3,0 -0,5 9,4 27,0 38,8
Terra 21,9 11,4 0,1 2,8 36,2
Crea 4,3 9,4 6,3 8,1 28,0
Övriga -3,3 -4,0 -2,3 -2,8 -12,5
Koncernen totalt 25,9 16,1 13,4 35,1 90,6
Investeringar per segment
Milj. euro 1-3 2019 4-6 2019 7-9 2019 10-12 2019 2019
Vita 4,0 4,8 3,7 5,8 18,3
Terra 2,9 3,8 4,3 5,5 16,6
Crea 0,2 0,2 0,4 0,2 0,9
Övriga 1,0 1,6 0,5 1,1 4,2
Koncernen totalt 8,0 10,4 8,9 12,6 40,0

 

FISKARS OYJ ABP

Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group sysselsätter cirka 7,000 människor i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.

Bilagor