Fiskars höjer utsikterna för 2021 tack vare en stark början på året

Fiskars Oyj Abp   
Insiderinformation
24.3.2021 kl. 20.15 EET

Fiskars höjer utsikterna för 2021 tack vare en stark början på året

Fiskars utsikter för 2021 har förbättrats då resultatutvecklingen under årets första kvartal har varit starkare än väntat. Bolaget förväntar sig nu att jämförbara EBITA år 2021 är på en lägre nivå än året innan, men överskrider 120 milj. euro. Enligt de tidigare utsikterna för 2021, förväntade sig bolaget att jämförbara EBITA år 2021 skulle vara på en lägre nivå än året innan, men överskrida 110 milj. euro. Under årets första kvartal kommer jämförbara EBITA att öka signifikant från föregående års nivå. Resultatet under det första kvartalet 2020 påverkades negativt av covid-19-pandemin.

”Den positiva utvecklingen fortsatte under årets första kvartal. Även om butiker varit stängda på vissa marknader har omsättningen ökat, med stöd av en stark efterfrågan inom alla våra affärsområden. Konsumenterna söker upplevelser i vardagen och vi har framgångsrikt svarat på dessa behov. Däremot fortsätter synligheten att vara låg på grund av covid-19-pandemin; säsongsvariationen för både detaljhandeln och konsumentefterfrågan kan fortsättningsvis avvika från det normala”, sade Nathalie Ahlström, verkställande direktör.

De uppdaterade utsikterna för 2021:
Fiskars förväntar sig att jämförbara EBITA år 2021 är på en lägre nivå än året innan, men överskrider 120 milj. euro.

De tidigare utsikterna för 2021 (5.2.2021):
Fiskars förväntar sig att jämförbara EBITA år 2021 är på en lägre nivå än året innan, men överskrider 110 milj. euro.

Synligheten fortsätter att vara låg på grund av covid-19-pandemin, som har en djup inverkan på konsumenternas liv när det gäller förändringar i t.ex. disponibel inkomst samt köp- och konsumentbeteende. Dessa kan medföra utmaningar såväl som möjligheter för Fiskars Group. Största delen av kostnadsbesparingarna år 2020 var av temporär karaktär och de påverkade exempelvis marknadsföring. Då bolaget vill säkerställa verksamhetens långsiktiga hållbarhet, kan motsvarande temporära kostnadsbesparingar inte uppehållas under längre perioder. Därtill förväntas fördelarna från de pågående Transformations- och Omstruktureringsprogrammen att materialiseras till fullo år 2022.

Fiskars publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2021 den 29.4.2021.
 

FISKARS OYJ ABP

Nathalie Ahlström

Verkställande direktör
 

Media och investerarkontakter:
Kristian Tammela, Director, Investor Relations, tel. +358 40 708 1181

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.

Bilagor