Fiskars utsikter för hela året ändrade: Försäljningen och rörelseresultatet väntas bli under 2013 års nivå

Fiskars Oyj Abp     Börsmeddelande            3.6.2014            kl. 8.30 EET

Fiskars har justerat sina utsikter för hela året som en följd av marknadsutvecklingen i Finland. Under maj månad fortsatte nedgången i detaljhandelsmiljön i Finland och Fiskars försäljning i Finland låg klart under förväntningarna. Även de utmaningar som påverkade Fiskars omsättning under det första kvartalet 2014 har fortsatt: valutorna i flera marknader har haft en negativ inverkan på omsättningen, affärsverksamheten i USA har fortsatt måttlig och vissa tillgänglighetsproblem har fortfarande förekommit i Europa.

Fiskars vidtar beslutsamma åtgärder för att öka omsättningen och justera kostnadsnivån under resten av året, men på basis av försäljningen under maj är det osannolikt att bolaget i tillräcklig omfattning kan återvinna den försäljning som har uteblivit under årets första fem månader.

Det innebär att omsättningen och rörelseresultatet utan poster av engångsnatur för helåret 2014 nu väntas bli under 2013 års nivå. Tidigare väntade sig Fiskars att omsättningen för helåret skulle hamna på samma nivå som 2013 och att rörelseresultatet exkl. poster av engångsnatur skulle vara på samma nivå eller något under nivån för 2013.

Fiskars publicerar sin delårsrapport för januari–juni 2014 den 1 augusti 2014 cirka klockan 8.30.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information

  • Verkställande direktör Kari Kauniskangas, tfn +358 204 39 5500
  • Kommunikationsdirektör, Anu Ilvonen, tfn +358 204 39 5446
     

Fiskars 365 – Århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.

Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter säljs i mer än 60 länder och hjälper att lösa vardagliga problem och göra olika sysslor i hemmet, trädgården och ute i det fria lättare och roligare världen över – tack vare sin överlägsna design och funktionalitet. Fiskars är noterat på NASDAQ OMX Helsinki och gruppens omsättning var 799 milj. euro år 2013. Koncernens internationella varumärken är Fiskars, Iittala och Gerber. www.fiskarsgroup.com/365