Koncernskattecentralen gav beslut om efterbeskattning av Fiskars Oyj Abp

 

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
7.7.2016 kl. 11:00 EET

 

 

Koncernskattecentralen gav beslut om efterbeskattning av Fiskars Oyj Abp – bolaget anser beslutet vara obefogat och yrkar på rättelse

Fiskars Oyj Abp har tagit emot av Koncernskattecentralen ett beslut om efterbeskattning som ålägger bolaget att betala 21,7 milj. euro i efterskatt på basis av den skatterevision som gjordes i bolaget år 2014. Beslutet gäller bolagets sätt att under senare beskattningsår behandla de koncernlån som efterskänktes år 2003. Förutom efterskatten har bolaget ålagts att betala 6,5 milj. euro i ränta och 0,1 milj. euro i skatteförhöjning.

”Vi är besvikna över Koncernskattecentralens beslut och är av annan åsikt. Vi kommer att ansöka om ändring i beslutet om efterbeskattning av Koncernskattecentralens skatterättelsenämnd. Vid behov fortsätter vi överklagandeprocessen på rättslig väg”, konstaterar Teemu Kangas-Kärki, operativ direktör och ekonomidirektör på Fiskars Oyj Abp.

Efterbeskattningsbeslutet orsakar ett negativt kassaflöde på 28,3 milj. euro under det tredje kvartalet 2016. Fiskars med sina externa experter anser beslutet vara obefogat och bokför därför inte beslutets skatter och övriga kostnader i resultaträkningen. Bolaget har uppgett om den pågående skatterevisionen i tidigare delårsrapporter och i sektionen risker och osäkerhetsfaktorer i årsredovisningen 2015.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande director

Media- och analytikerkontakter:
Koncernkommunikation, tfn +358 50 562 5755, communications@fiskars.com

 

Fiskars – århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Fiskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av konsumentprodukter med globalt ansedda varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. Med ikoniska produkter, starka varumärken och global ambition är Fiskars mål att berika människors liv i hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter är tillgängliga i mer än 100 länder och företaget sysselsätter cirka 8 700 människor i 30 länder. Fiskars är noterat på Nasdaq Helsingfors. www.fiskarsgroup.com