Rättelse till Fiskars Oyj Abp:s inbjudan till presskonferens

Fiskars Oyj Abp   Börsmeddelande  18.7.2012 kl. 12:15 EET

I Fiskars Oyj Abp:s börsmeddelande angående publicering av delsårsrapporten för januari-juni 2012, som publicerades 18.7.2012 kl. 9.00, fanns ett fel i information om presskonferensen. Den rätta texten lyder: 

En presskonferens ordnas för analytiker och journalister angående resultatet för årets andra kvartal 2.8.2012 kl. 10.00. Presskonferensen äger rum på bolagets huvudkontor, Fiskars Campus, Tavastvägen 135 A, Helsingfors. Presskonferensmaterialet kommer att finnas på www.fiskarsgroup.com.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör