Fiskars Oyj Abp – Anmälan om ledningens transaktioner

Fiskars Oyj Abp
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
1.12.2016 kl. 10.00 EET

Fiskars Oyj Abp – Anmälan om ledningens transaktioner

Fiskars Oyj Abp har mottagit följande meddelande i enlighet med artikel 19 av Förordningen om marknadsmissbruk:

Den anmälningsskyldiga
Namn: Virala Oy Ab Juridisk person
Befattning: Närstående person
 
Person i ledande ställning hos emittenten
Namn: Ehrnrooth, Alexander
Befattning: Styrelseledamot/suppleant
 
     
Första anmälan  
Referensnummer: 743700BKTW4EQIVKYY42_20161201080043_2
     
Emittent
Namn: Fiskars Oyj Abp
LEI: 743700BKTW4EQIVKYY42
     
Detaljer om transaktionerna
Transaktionens datum: 2016-11-30
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Transaktionens karaktär: Förvärv
 
Instrument: Aktie
ISIN: FI0009000400
 
Volym: 10
Enhetspris: 16,24000 Euro
Volym: 15
Enhetspris: 16,24000 Euro
Volym: 27
Enhetspris: 16,24000 Euro
Volym: 22
Enhetspris: 16,24000 Euro
Volym: 29
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 1
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 10
Enhetspris: 16,23000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 46
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 82
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 23
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 59
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 4
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 44
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 30
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 73
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 140
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 14
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 51
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 134
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 18
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 6
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 76
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 76
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 14
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 79
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 79
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 49
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 81
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 16
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 37
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 35
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 45
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 2
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 41
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 39
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 39
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 74
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 71
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 73
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 144
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 114
Enhetspris: 16,17500 Euro
Volym: 31
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 293
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 100
Enhetspris: 16,18500 Euro
Volym: 42
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 86
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 16
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 24
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 26
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 86
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 184
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 18
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 20
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 18
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 124
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 12
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 52
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 82
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 82
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 26
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 80
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 85
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 60
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 76
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 76
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 174
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 19
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 19
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 19
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 19
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 58
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 79
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 41
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 38
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 24
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 50
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 82
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 80
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 80
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 1
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 79
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 42
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 80
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 80
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 80
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 80
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 60
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 74
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 93
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 40
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 70
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 50
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 12
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 83
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 52
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 22
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 76
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 14
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 13
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 13
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 77
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 13
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 135
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 13
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 13
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 75
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 88
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 152
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 13
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 83
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 34
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 59
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 50
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 126
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 11
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 72
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 91
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 40
Enhetspris: 16,15000 Euro
Volym: 34
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 88
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 60
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 533
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 100
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 67
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 92
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 26
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 66
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 43
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 79
Enhetspris: 16,16000 Euro
Volym: 18
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 81
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 82
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 64
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 141
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 12
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 207
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 17
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 80
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 72
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 83
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 88
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 10
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 41
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 90
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 57
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 91
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 7
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 97
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 8
Enhetspris: 16,20000 Euro
Volym: 35
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 60
Enhetspris: 16,18000 Euro
Volym: 56
Enhetspris: 16,17000 Euro
Volym: 16
Enhetspris: 16,14000 Euro
Volym: 25
Enhetspris: 16,19000 Euro
Volym: 45
Enhetspris: 16,28000 Euro
Volym: 228
Enhetspris: 16,28000 Euro
Volym: 71
Enhetspris: 16,28000 Euro
Volym: 228
Enhetspris: 16,28000 Euro
Volym: 229
Enhetspris: 16,28000 Euro
Volym: 20
Enhetspris: 16,28000 Euro
Volym: 228
Enhetspris: 16,28000 Euro
Volym: 232
Enhetspris: 16,28000 Euro
Volym: 233
Enhetspris: 16,28000 Euro
Volym: 93486
Enhetspris: 16,28000 Euro
 
Aggregerad information om transaktionerna
Volym: 105000
Medelpris: 16.27064 Euro
     
Detaljer om transaktionerna
Transaktionens datum: 2016-11-30
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Transaktionens karaktär: Pantsättning
 
Instrument: Aktie
ISIN: FI0009000400
 
Volym: 105000
Enhetspris: 0,00000 Inte tillämplig
 
Aggregerad information om transaktionerna
Volym: 105000
Medelpris: 0.00000 Inte tillämplig

 

Media- och analytikerkontakter:
Maija Taimi, chef för koncernkommunikation och samhällsansvar, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars tjänar konsumenter och kunder världen över med en portfölj av internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. I enlighet med vår mission att skapa en familj av ikoniska livsstilsvarumärken är Fiskars vision att påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com