Fiskars Group inleder samarbetsförhandlingar i Finland

Fiskars Oyj Abp
Pressmeddelande
13.1.2020 kl. 11.00 EET

Fiskars Group inleder samarbetsförhandlingar i Finland

Den 4.12.2019 tillkännagav Fiskars Group sin plan att förnya organisationsstrukturen samt att öka effektiviteten.

Bolaget lanserade ett omstruktureringsprogram som berör hela koncernen, där målet är att minska kostnader. Besparingarna förväntas komma från flera områden, medräknat avskaffandet av överlappande strukturer, simplifierade processer och arbetssätt samt en minskning av personalen.

Planerandet av den nya organisationsstrukturen har fortskridit och förväntas leda till en minskning på ca 220 anställda inom kontorsuppgifter globalt. Förhandlingar med personalen inleds i Finland den 20.1.2020, och de berör totalt 476 tjänstemän. Den möjliga minskningen av personalen förväntas beröra högst 60 anställda i Finland. Under samarbetsförhandlingarna förväntas också att nya positioner uppstå.

Konsulteringsprocesserna i andra berörda länder påbörjas i enlighet med lokal praxis och lagstiftning. Tidtabellerna varierar från land till land.

Anställda i affärer, fabriker och distributionscenter berörs inte av förhandlingarna, som påbörjas i Finland den 20.1.2020.

“Vår verksamhetomgivning fortsätter att förändras. Vi skapar vår framtid samt positionerar Fiskars Group för ett ökat konsumentfokus, i enlighet med våra strategiska prioriteter. Vi fortsätter att skapa ett bolag med ett syfte, en strategi och gemensamma värderingar, vilket stärker vår konkurrensförmåga“, sade Jaana Tuominen, Fiskars Groups verkställande direktör. “Medan dessa åtgärder säkerställer våra möjligheter att investera i vår framtid, gör den förväntade inverkan på personalen dem svåra att ta. Vi kommer att stöda vår personal genom processen samt kommunicera öppet och involverande.”

Med programmet siktar Fiskars Group på nettokostnadsbesparingar på cirka 20 milj. euro på årsnivå, under förutsättningen att programmet kommer att genomföras i sin helhet. Inbesparingarna förväntas uppnås gradvis, så att största delen av inbesparingarna förverkligas i koncernbokslutet när programmet har avslutats, vilket förväntas ske per slutet av år 2021.

De sammanlagda kostnaderna för programmet förväntas vara cirka 30 milj. euro per slutet av år 2021. Kostnaderna bokförs som jämförelsestörande poster och de har en kassaflödesinverkan. Fiskars Group fortsätter sina investeringar i tillväxtinitiativ, vilka förväntas bidra med långsiktigt hållbart värde. Dessa initiativ riktar sig till bl.a. e-handeln och nya affärsmöjligheter.

Vid slutet av det tredje kvartalet år 2019 hade Fiskars Group ca 7 300 anställda, av vilka 1 100 i Finland.
 

FISKARS OYJ ABP

Media och investerarkontakter:
Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com

Making the everyday extraordinary
Fiskars Group gör vardagen extraordinär. Med vår familj av varumärken, så som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood, vill vi påverka människors liv på ett positivt och hållbart sätt. Våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 300 anställda i 30 länder. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com.

Bilagor