Fiskars inleder återköp av egna aktier

Fiskars Oyj Abp   Börsmeddelande  2.8.2012 kl. 9.00 EET
 

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat att påbörja förvärva bolagets egna aktier enligt bolagsstämmans bemyndigande den 15 mars 2012. Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier som kan sedan användas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.

Det maximala antalet aktier som kan förvärvas är en miljon (1 000 000), vilket är cirka 1,2 % av det sammanlagda antalet aktier. Återköpet av egna aktier inleds tidigast den 9 augusti 2012 och avslutas senast vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma år 2013.

Aktierna förvärvas genom börshandel på NASDAQ OMX Helsinki till det marknadspris som råder vid tidpunkten för köpet.

Fiskars ordinarie bolagsstämma gav den 15 mars 2012 styrelsen fullmakt att förvärva högst 4 000 000 av bolagets egna aktier. Det sammanlagda antalet Fiskarsaktier är 82 023 341, inklusive 118 099 aktier i bolagets ägo.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsinki. Fiskars omsättning år 2011 var 743 milj. euro och företaget har cirka 3 400 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com