Fiskars inleder återköp av egna aktier

Fiskars Oyj Abp       Börsmeddelande            11 augusti, 2011 kl. 14.00 EET
 

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har idag beslutat att påbörja förvärva bolagets egna aktier enligt bolagsstämmans bemyndigande den 16 mars 2011. Bolagsstämman beslöt befullmäktiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier som kan sedan användas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.

Det maximala antalet aktier som kan förvärvas är 100 000, vilket är mindre än 1 % av det sammanlagda antalet aktier. Återköpet av egna aktier inleds tidigast den 18 augusti 2011 och avslutas senast vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma år 2012.

Aktierna förvärvas genom börshandel på NASDAQ OMX Helsinki till det marknadspris som råder vid tidpunkten för köpet.

Fiskars ordinarie bolagsstämma gav den 16 mars 2011 styrelsen fullmakt att förvärva högst 4 000 000 av bolagets egna aktier. Det sammanlagda antalet Fiskarsaktier är 82 023 341, inklusive 112 619 aktier i bolagets ägo.

FISKARS OYJ ABP

Kari Kauniskangas
Verkställande direktör

Mer information:
Ekonomidirektör Teemu Kangas-Kärki, tfn +358 204 39 5703

Fiskars är en ledande global leverantör av konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Koncernen har en stark portfölj av ansedda internationella varumärken, inklusive Fiskars, Iittala och Gerber. Fiskars grundades år 1649 och är Finlands äldsta företag. Koncernens aktier är föremål för handel på NASDAQ OMX Helsingfors. Fiskars omsättning år 2010 var 716 milj. euro och koncernen har cirka 3 600 anställda i över 20 länder. www.fiskarsgroup.com