Fiskars ökar det maximala antalet egna aktier som kan förvärvas med 500 000 aktier

Fiskars Oyj Abp       
Börsmeddelande
16.3.2022 kl. 16:15 (EET) 

Fiskars ökar det maximala antalet egna aktier som kan förvärvas med 500 000 aktier

Fiskars Oyj Abp meddelande 4.2.2022 om styrelsens beslut att påbörja förvärv av bolagets egna aktier på basis av bolagsstämmans bemyndigande 11.3.2021 och att de egna aktier som ska förvärvas uppgår till högst 200 000 stycken. Fiskars styrelse har idag på basis av samma bemyndigande beslutat att öka det maximala antalet egna aktier som kan förvärvas med 500 000 aktier, vilket motsvarar högst 0,6 % av samtliga aktier. Sammanlagt med det tidigare beslutet förvärvar Fiskars således högst 700 000 egna aktier, vilket motsvarar högst ungefär 0,8 % av samtliga aktier.  

Enligt vad som tidigare meddelats förvärvas aktierna genom börshandel på Nasdaq Helsinki till det marknadspris som råder vid tidpunkten för förvärvet. Återköpen av egna aktier avslutas senast 30.6.2022. Om den ordinarie bolagsstämman som hålls 16.3.2022 så beslutar, kan återköpen av egna aktier fortsätta efter 30.6.2022.

Bolagsstämman beslöt 11.3.2021 att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria egna kapital. Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.

Det sammanlagda antalet Fiskarsaktier är 81 905 242. Fiskars Oyj Abp:s innehav av egna aktier är 439 873.

FISKARS OYJ ABP
 

Media och investerarkontakter:
press@fiskars.com tel. +358 40 553 3151

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.