FISKARS OYJ ABP:S ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 10.12.2019

Fiskars Oyj Abp MEDDELANDE

10.12.2019 kl. 18:30 EET/EEST

FISKARS OYJ ABP:S ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 10.12.2019

Datum 10.12.2019
Börsaffär Köp
Aktie FSKRS
Antal 1 000  st.
Medelpris/aktie 11,6050 EUR  
Högsta pris/aktie 11,6200  EUR 
Lägsta pris/aktie 11,6000 EUR 
Totalt pris 11 605,00 EUR 

Bolagets innehav av egna aktier 10.12.2019:

FSKRS 397 677 st.

På Fiskars Oyj Abp:s vägnar

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka    Mikko Virtanen

För vidare information vänligen kontakta:

Mediakontakter och investerarrelationer:
Fiskars Oyj Abp  

Koncernkommunikation

Tel. +358 20 439 5031

communications@fiskars.com  

www.fiskarsgroup.com