FISKARS OYJ ABP:S ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 11.12.2019

Fiskars Oyj Abp MEDDELANDE

11.12.2019 kl. 18:30 EET/EEST

FISKARS OYJ ABP:S ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 11.12.2019

 

Datum 11.12.2019    
Börsaffär Köp    
Aktie FSKRS    
Antal 1 000   st.
Medelpris/aktie 11,5950   EUR
Högsta pris/aktie 11,6200   EUR
Lägsta pris/aktie 11,5600   EUR
Totalt pris 11 595,00   EUR
       

Bolagets innehav av egna aktier 11.12.2019:

  FSKRS  398 677 st.

På Fiskars Oyj Abp:s vägnar

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka    Mikko Virtanen

 

För vidare information vänligen kontakta:

Mediakontakter och investerarrelationer:
Fiskars Oyj Abp

Koncernkommunikation

Tel. +358 20 439 5031

communications@fiskars.com

www.fiskarsgroup.com