FISKARS OYJ ABP:S ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 13.09.2018

FISKARS OYJ ABP:S ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 13.09.2018 

Datum 13.09.2018  
Börsaffär Köp  
Aktie FSKRS  
Antal 1 267 st.
Medelpris/aktie 17,5627 EUR
Högsta pris/aktie 17,7600 EUR
Lägsta pris/aktie 17,5200 EUR
Totalt pris 22 521,94 EUR
     

Bolagets innehav av egna aktier 13.09.2018:

  FSKRS  262 305 st.

På Fiskars Oyj Abp:s vägnar

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka    Janne Tiihonen

För vidare information vänligen kontakta:

Mediakontakter och investerarrelationer:
Fiskars Oyj Abp

Koncernkommunikation

Tel. +358 20 439 5031

communications@fiskars.com 

www.fiskarsgroup.com