FISKARS OYJ ABP:S ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 13.11.2019

Fiskars Oyj Abp MEDDELANDE

13.11.2019 kl. 18:30 EET/EEST

FISKARS OYJ ABP:S ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 13.11.2019

Datum 13.11.2019
Börsaffär Köp
Aktie FSKRS
Antal 1000  st.
Medelpris/aktie 11,8850 EUR  
Högsta pris/aktie 11,9200  EUR 
Lägsta pris/aktie 11,8200 EUR 
Totalt pris 11 885,00 EUR 

Bolagets innehav av egna aktier 13.11.2019:

FSKRS 379 677 st.

På Fiskars Oyj Abp:s vägnar

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka    Mikko Virtanen

För vidare information vänligen kontakta:

Mediakontakter och investerarrelationer:
Fiskars Oyj Abp  

Koncernkommunikation

Tel. +358 20 439 5031

communications@fiskars.com  

www.fiskarsgroup.com