FISKARS OYJ ABP:S ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 14.02.2020

Fiskars Oyj Abp MEDDELANDE

14.02.2020 kl. 18:30 EET/EEST

FISKARS OYJ ABP:S ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 14.02.2020

 

Datum 14.02.2020    
Börsaffär Köp    
Aktie FSKRS    
Antal 1 000   st.
Medelpris/aktie 12,2900   EUR
Högsta pris/aktie 12,3000   EUR
Lägsta pris/aktie 12,2800   EUR
Totalt pris 12 290,00   EUR
       

Bolagets innehav av egna aktier 14.02.2020:

  FSKRS  417 677 st.

På Fiskars Oyj Abp:s vägnar

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka    Mikko Virtanen

 

För vidare information vänligen kontakta:

Mediakontakter och investerarrelationer:
Fiskars Oyj Abp

Koncernkommunikation

Tel. +358 20 439 5031

communications@fiskars.com

www.fiskarsgroup.com