FISKARS OYJ ABP:S ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 17.09.2018

FISKARS OYJ ABP:S ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 17.09.2018 

Datum 17.09.2018  
Börsaffär Köp  
Aktie FSKRS  
Antal 1 500 st.
Medelpris/aktie 17,8867 EUR
Högsta pris/aktie 17,9000 EUR
Lägsta pris/aktie 17,8800 EUR
Totalt pris 26 830,05 EUR
     

Bolagets innehav av egna aktier 17.09.2018:

  FSKRS  265 305 st.

På Fiskars Oyj Abp:s vägnar

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka    Janne Tiihonen

För vidare information vänligen kontakta:
Mediakontakter och investerarrelationer:
Fiskars Oyj Abp 
Koncernkommunikation
Tel. +358 20 439 5031
communications@fiskars.com

www.fiskarsgroup.com