FISKARS OYJ ABP:S ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 17.09.2019

Fiskars Oyj Abp MEDDELANDE

17.09.2019 kl. 18:30 EET/EEST

FISKARS OYJ ABP:S ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 17.09.2019

Datum 17.09.2019
Börsaffär Köp
Aktie FSKRS
Antal 750  st.
Medelpris/aktie 12,2733 EUR  
Högsta pris/aktie 12,30  EUR 
Lägsta pris/aktie 12,22 EUR 
Totalt pris 9 204,98 EUR 

Bolagets innehav av egna aktier 17.09.2019:

FSKRS 371 677 st.

På Fiskars Oyj Abp:s vägnar

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka    Mikko Virtanen

För vidare information vänligen kontakta:

Mediakontakter och investerarrelationer:
Fiskars Oyj Abp  

Koncernkommunikation

Tel. +358 20 439 5031

communications@fiskars.com  

www.fiskarsgroup.com