FISKARS OYJ ABP:S ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 18.11.2016

18.11.2016 kl 18:30

                        

FISKARS OYJ ABP:S ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 18.11.2016

 

 

Datum 18.11.2016  
Börsaffär Köp  
Aktie FIS1V  
Antal 1.500 st
Medelpris/aktie 16,8895 EUR
Högsta pris/aktie 16,97 EUR
Lägsta pris/aktie 16,80 EUR
Totalt pris 25.334,25 EUR
     

 

 

 

Bolagets innehav av egna aktier 18.11.2016:

 

  FIS1V  141.578 st

 

 

 

På Fiskars Oyj Abp:s Vägnar

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

 

 

 

Markus Ehrnrooth    Antti Salakka