FISKARS OYJ ABP:S ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 20.11.2019

Fiskars Oyj Abp MEDDELANDE

20.11.2019 kl. 18:30 EET/EEST

FISKARS OYJ ABP:S ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 20.11.2019

Datum 20.11.2019
Börsaffär Köp
Aktie FSKRS
Antal 1000  st.
Medelpris/aktie 11,8550 EUR  
Högsta pris/aktie 11,9000  EUR 
Lägsta pris/aktie 11,8000 EUR 
Totalt pris 11 855,00 EUR 

Bolagets innehav av egna aktier 20.11.2019:

FSKRS 384 677 st.

På Fiskars Oyj Abp:s vägnar

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka    Mikko Virtanen

För vidare information vänligen kontakta:

Mediakontakter och investerarrelationer:
Fiskars Oyj Abp  

Koncernkommunikation

Tel. +358 20 439 5031

communications@fiskars.com  

www.fiskarsgroup.com